Två år senare: rikspolischefens kakor är utlämnade

Två år senare: rikspolischefens kakor är utlämnade

Efter tre vändor i kammarrätten och två JO-anmälningar har rikspolischefen till sist lämnat ut sina webbkakor, som Dataskydd.net:s Amelia Andersdotter efterfrågade redan sommaren 2015. Kammarrätten har givit Amelia rätt vid i princip varje prövning, med undantag för ett fåtal webblänkar som i och för sig lämnats ut till Google, men där kammarrätten bedömde skadan vara stor av att de även lämnas ut till en medborgare i Sverige.

Webbkakorna har lämnats ut i pappersformat, utskrivna på runt 100 A4-ark som skickats hem till Amelia med rekommenderat brev. Utlämningen kommer i samband med att JO kontaktat Amelia om att de eventuellt kommer att inleda en utredning mot polisen för deras saktfärdighet vid utlämnandet. Då det utskrivna materialet är mycket omfattande kommer vi inte att kunna publicera det på webbplatsen särskilt snabbt, eller eventuellt alls.

Till utskriften har inte bifogats något beslut om grunderna för utlämningen, eller för sekretessklassningen av ett kakvärde tillhörandes en webbkaka från webbplatsen apple.com. Trots formfelet bör detta vara slutet på denna lång kamp för tillämpning av offentlighetsprincipen i enlighet med etablerad praxis, men den som önskar upprepa projektet mot en annan myndighet kan få vara beredd på långa utlämningstider.

Läs mer:

Historik över domar, anmälningar, och brevväxlingar med polismyndigheten sedan 2015 (05.10.2016):

https://dataskydd.net/kammarrattens-dom-om-utlamning-av-webbkakor-fran-p...

Amelia Andersdotter i Dagens samhälle, ”Även rikspolischefens nätsurf kartläggs” (27.10.2016):

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/aeven-rikspolischefens-naetsurf-kar...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).