$280 miljoner dollar i böter för oönskade telemarketing-samtal

$280 miljoner dollar i böter för oönskade telemarketing-samtal

En amerikansk federal domstol har beordrat ett kabelföretag att betala $280 miljoner dollar i böter för överträdelser av Federala handelskommissionens (FTC) regler för telemarketing. Enligt FTC visar det här att det kostar företag dyrt att bryta mot dataskydds- och integritetsregler som bestämts på den federala nivån.

Företaget har, enligt domslutet, gjort det möjligt för telefonspammare att kringgå regler för att skydda konsumenter mot oinbjudna samtal vid 66 miljoner tillfällen.

Domslutet visar att man även i USA rör sig mot högre ekonomiska sanktioner vid dataskyddsövertrång och skarpare offentliga insatser mot företag som inte tar sina konsumenters rätt till informationssäkerhet och dataskydd på allvar.

Läs mer:

Huntington Privacy Blog, Federal Court Imposes Record Fine on TV Provider for Do Not Call Violations (06.06.2017):

https://www.huntonprivacyblog.com/2017/06/08/federal-court-imposes-recor...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).