Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen

Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen

En dom från kammarrätten i Göteborg har etablerat att patientjournaler är allmänna handlingar och därför kan lämnas ut efter att personuppgifter har maskerats. Västra götalandsregionen har i flera medier oroat sig för det tidskrävande uppdraget att gå igenom handlingarna och sekretessklassa personuppgifter, men i specialisttidskriften Dagens medicin har förslaget även dykt upp att privatpersoner bör få äga sin egen journal.

Äganderätten för personuppgifter aktualiseras i flera olika parallella diskussioner just nu, men är i praktiken svårt att genomföra. Inom vården skulle en sådan äganderätt ändra premisserna för kvalitetssäkringen, utdelningen av ekonomiska medel till vårdcentraler, läkare och specialistavdelningar, samt kollidera med de generösa regelverk för registerforskning som idag är möjliga för att det allmänna kan fatta egna beslut om patientjournaler som tillhör det allmänna.

Om patienter själva äger sina journaler skulle man, i alla fall presumtivt, i mycket högre utsträckning behöva fråga patienter om lov innan man lämnade ut journaler, använder dem som grund för statistik eller använder dem som förvaltningsrättsliga styrmedel.

Göteborgs-domen kommer bli en intressant utmaning för forskningsdatautredningen, som nyligen fick ett förlängt och utökat uppdrag. Den kan också tänkas påverka några av de avvägningar som gjorts i utredningen om en ny dataskyddslag, eftersom integriteten och dataskyddet inte rimligen kan bevaras på det sätt utredningen har föreställt sig om kartläggningar av privatpersoners mest privata angelägenheter i egenskap av allmän egendom måste lämnas ut.

Läs mer:

SVT, Regionen tvingas lämna ut 200 journaler (08.06.2017):

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kritik-mot-utlamnande-av-200-jour...

Dagens medicin, Region döms att lämna ut 200 patientjournaler (30.05.2017):

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/30/region-doms-att-lamna-u...

Dataskydd.net, Ny dataskyddslag - med obetydligt upprätthållande (29.05.2017):

https://dataskydd.net/nyheter/2017/05/29/ny-dataskyddslag-med-obetydligt...

Sydsvenskan, "Du kan hamna i ett sökbart register" (31.10.2013):

https://www.sydsvenskan.se/2013-10-31/du-kan-hamna-i-ett-sokbart-register

Kommittédirektiv 2017:29, Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/til...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).