Dataskydd.net lämnar remissyttrande över digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Dataskydd.net lämnar remissyttrande över digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Dataskydd.net lämnade 20 juni in sitt remissyttrande till Finansdepartementet över utredningen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23).

Huvudsakligen gör Dataskydd.net invändningar mot att strukturen i den föreslagna myndighetens verksamhet inte kommer att låna sig till tidig eller lämplig integration av varken informationssäkerhets- eller dataskyddsavvägningar vid myndigheternas digitalisering. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och metoderna genom vilka informationssäkerhet och dataskydd ska ges plats i digitaliseringsåtgärder är inte uppenbara.

Vi riktar också kritik mot uppdragsformuleringen för en framtida digitaliseringsmyndighet. Många frågor kring digitalisering är av en politisk karaktär, i det att de påverkar maktrelationerna mellan medborgare och stat, eller arbetsfördelningen mellan medborgare och stat. Det är inte uppenbart att en myndighet kan politiseras, eller bör politiseras, i den utsträckning som krävs för att uppnå regeringens oprecisa målsättningar med digitalisering.

Läs mer:

Dataskydd.net, Remissyttrande över SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (20.06.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201723_remiss_dataskyddnet_...

SOU 2017:23, digitalforvaltning.nu:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).