FN:s särkilde utsände för yttrandefrihetsfrågor vill ha mänskliga rättigheter i tekniska standarder

FN:s särkilde utsände för yttrandefrihetsfrågor vill ha mänskliga rättigheter i tekniska standarder

FN:s särskilt utsände för yttrandefrihetsfrågor, David A Kaye, har i sin rapport till FN:s människorättsråd i juni 2017 framhållit vikten av att tekniska lösningar byggs med avseende att upprätthålla människorättsproblem. Det är ett stort steg framåt för den växande grupp akademiker, ingenjörer och aktivister som argumenterat att teknologier som lånar sig till inskränkningar av de mänskliga rättigheterna, sannolikt också kommer att användas för att inskränka de mänskliga rättigheterna. Denna grupp, till vilken Dataskydd.net har tillhört i Sverige, menar också att teknologier bör byggas på ett sätt att de istället lånar sig till respekt för de mänskliga rättigheterna.

Den särskilt utsände fokuserar i ett annex till sin rapport på standardorganisationer för telekommunikationsteknologier och webbkommunikation. Standardorganisationerna utformar de gemensamma principer enligt vilka företag i sektorerna som träffas av standarderna (till exempel webbläsare, mobiltelefoni, eller internetprotokoll) bygger sina tekniska lösningar.

Läs mer:

Freedex, On the Human Rights Impact of Standards Developing Organizations:

https://freedex.org/on-the-human-rights-impact-of-standards-developing-o...

UN, A/HRC/35/22/Add.4, Annex to the June 2017 report to the Human Rights Council of the Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom of opinion and expression (A/HRC/35/22):

http://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2017/05/SDOs-1.pdf

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).