Ny informations- och cybersäkerhetsstrategi: vilken plats för dataskydd?

Ny informations- och cybersäkerhetsstrategi: vilken plats för dataskydd?

Den 29 juni 2017 presenterade regeringen sin nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Det är inga direkta nyheter som tas upp i strategin. Konkreta målsättningar och handlingsplaner saknas, och mycket av innehållet kunde lika gärna vara direkt hämtat från 2001.

Det bör kritiseras att strategin är fastlåst i ett resonemang kring informationssäkerhet som inte tar hänsyn till ekonomiska förutsättningar, trots att samma strategi observerar att det framför allt är företag, konsumenter och civila myndighetsaktörer som använder informationsteknologier. Att utforma säkerhetsstrategin efter militära förutsättningar, när mottagarna av strategin inte är militärer, kan antas försvåra dess implementation.

Många av de strategiska målsättningarna regeringen valt ut är inte heller meningsfullt mätbara. Till exempel har regeringen som målsättning att aktörer som inte är regeringen ska ta ansvar, att det ska finnas ändamålsenlig tillsyn, och att svensk forskning ska vara på en hög nivå. Kan man ha som målsättning att man ska ha målsättningar med verksamheten (till exempel på området tillsyn)? Skrivelsen indikerar att man kan det.

Men det finns också ljuspunkter. Till exempel observerar regeringen att informationssäkerhet är en viktig del av dataskyddet. Det tänker vi på Dataskydd.net tills vidare anta innebär att regeringen tänker på privatpersoner och konsumenter som berättigade intressenter i informationssäkerhetsfrågor, även om vi är besvikna över att regeringen fortfarande inte ser fullvärdig implementation av dataskyddslagarna från EU som ett viktigt steg mot bättre skydd för privatpersoner och konsumenter i IT-miljöer.

Läs mer:

Regeringen, Skrivelse 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/

SOU 2001:41, kap. 7. Strategi för ökad IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer:

http://www.regeringen.se/49bb49/contentassets/e50157a1db3941b88087267eeb...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).