Utredning om övervakning av flygpassagerare går över gränsen

Utredning om övervakning av flygpassagerare går över gränsen

Regeringens utredare har lagt sitt förslag om hur EU:s direktiv om registrering och utbyte av flygpassagerardata i EU-området ska implementeras i svensk lag. Trots att EU-direktivet är tydligt med att passagerardata bara får behandlas av brottsbekämpande myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller utreda allvarlig brottslighet, som terrorism och grova brott, vill utredaren att behöriga myndigheter ska få använda datan för att utreda eller förhindra alla olika sorters brott (kap. 16.2.3).

Eftersom lagring av flygpassagerardata i EU-området redan är en sorts generell datalagring, fast av uppgifter som rör var man reser, när man reser, vad man tar med sig på resan och vad man äter under resans gång, är det svårt att inte tänka sig att de principer som EU ställt för upp allmän datalagring i det avgörande som gällde generell datalagring i telekommunikationssektorn, inte också skulle gälla här.

I ett förhandsutlåtande om överlämnande av flygpassagerardata till Kanada som EU-domstolen framställde förra året i september framgår också att EU-domstolen är vaksam mot den inskränkning av rätten till privatliv och dataskydd som lagringen innebär. I utlåtandet varnar domstolen för de särskilt allvarliga effekterna av profilering (p. 222 i utlåtandet), som domstolen menar kan vara oförutsägbart i sin negativa verkan för resenärer. Profilering omnämns av den svenska utredaren istället som någonting positivt.

Utredaren har observerat utlåtandet från EU-domstolen, och bedyrat att de utifrån direktivets lydelse haft som utgångspunkt att de ska välja sådana regler för den svenska lagstiftningen som är minst ingripande ur integritetssynpunkt (kap. 8.4). Utifrån EU-domstolens upprepade praxis (första datalagringsmålet 2014, och andra datalagringsmålet 2016) är det svårt att se hur de har lyckats.

Registrering av flygpassagerardata har sin historiska bakgrund i elfte-september-attackerna i New York 2001. Eftersom attackerna begicks av passagerar på ett flygplan, har en stark tankeströmning fått fäste om att denna sorts attacker kan förebyggas om man registrerar och lagrar uppgifter om flygpassagerare. Att resenärerna som var ombord på flygplanen som användes i elfte-september-attackerna redan var identifierade och kända när flygplanen lyfte från sina respektive flygplatser har inte avskräckt sådana tjänstemän som gärna vill ha fler polisregister. I Sverige fick registrering av flygpassagerardata ett uppsving i den politiska debatten i samband med att tillströmning av ISIS-krigare till Syrien från Sverige blev känd. Att denna tillströmning sedermera minskat, alldeles oavsett registrering av flygpassagerardata, och att personer som flyger till Syrien har gått att identifiera även utan sådan registrering, har inte avskräckt regeringens entusiasm för den nya övervakningsåtgärden.

Läs mer:

SOU 2017:57, Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen:

http://www.regeringen.se/49e3a2/contentassets/eeec83caccdd4e8dba80894a27...

Access Now, EU Passanger Name Records Archive:

https://www.accessnow.org/tag/eu-passenger-name-records-pnr/

Aftonbladet, Säpo-chefen: Över 150 jihadister har återvänt till Sverige (09.01.2017):

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/g9PWJ/sapo-chefen-over-150-... (läsare varnas för audiovisuella annonser som inte fångas av vanliga reklam- och trackerblockerare vid klickning på länk)

Curia, dom i de förenade målen C‑203/15 och C‑698/15 (Tele2 mot Post- och telestyrelsen samt Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis, i närvaro av Open Rights Group, Privacy International, Law Society of England and Wales) (21.12.2016):

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15

Curia, dom i de förenade målen C‑293/12 och C‑594/12 (Digital Rights Ireland mot Irlands regering och Kärntner Landsregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl, med flera) (08.04.2014):

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-293/12

Curia, förslag till yttrande av generaladvokat Paolo Mengozzi (Yttrande 1/15), begäran om förhandsutlåtande framställd av EU-parlamentet med anledning av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Kanada om överföring och behandling av passageraruppgifter (08.09.2016):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183140&doclang=SV

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).