Dataskydd.net lämnar remissyttrande över SOU 2017:39 om en ny dataskyddslag

Dataskydd.net lämnar remissyttrande över SOU 2017:39 om en ny dataskyddslag

Idag har Dataskydd.net skickat in ett remissyttrande till Justitiedepartementets grundlagsenhet angående SOU 2017:39 om förslag till en ny dataskyddslag.

Dataskydd.net:s remissyttrande föreslår huvudsakligen ett antal förändringar i bestämmelserna i dataskyddslag och dataskyddsförordning, två svenska lagstiftningar som är tänkta att komplettera den europeiska allmänna dataskyddsförordningen. Ingen av den svenska lagarna kommer att åsidosätta den europeiska allmänna förordningen, utan den europeiska förordningen gäller fortfarande. Förändringarna ska göra det lättare för myndigheter och medborgare att förstå vilka skyldigheter myndigheterna har, och hur privatpersoner ska utöva sina rättigheter.

Dataskydd.net lägger stor tonvikt vid enskildas rättigheter och enskildas möjligheter att utöva sina rättigheter. Vi fortsätter lyfta frågor om transparens kring IT-säkerhetsproblem, skadeståndsproblemen som även lyfts av Integritetskommittén, och skillnaden mellan ändamål och rättsliga grunder (en till synes teoretisk invändning som dock i hög utsträckning påverkar vilka skyldigheter en myndigheter uppfattar sig ha att tillämpa dataskyddets grundläggande principer).

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande över SOU 2017:39:

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201739_remissyttrande_datas...

SOU 2017:39, Ny dataskyddslag:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).