OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Datalagring: privatpersoner fortfarande i baksätet

Datalagring: privatpersoner fortfarande i baksätet

Genom operatören Bahnhof har ett flertal dokument från den pågående utredningen om anpassning av den svenska datalagringslagstiftningen till europeisk rätt blottats. Dokumenten är kommentarer på vad som antas vara ett utkast till den utredning som ska presenteras i oktober, och kommer i dyningarna av att flera europeiska justitieministrar i somras klart markerade att de ville fortsätta med datalagring oavsett vad EU-domstolen säger.

Två av dokumenten rör påverkansförsök från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen riktade mot utredningen. Precis som många tidigare skrifter till stöd för datalagring är de närmast kliniskt befriade från konkreta exempel på att datalagring är ett outbytbart och ovärderligt verktyg för brottsbekämpning. Det är synd, eftersom EU-domstolens domslut ska ses mot ljuset av en mycket låg evidensnivå för att datalagring varit effektivare och användbarare än andra metoder vid brottsbekämpning.

Det tredje dokumentet är en promemoria från regeringskansliet som innehåller detaljerade kommentarer på det som antas vara ett utkast. Om kommentarerna rör faktiska textförslag, finns det skäl att oroa sig för att utredningen är på väg åt helt felt håll.

Bland begrepp som utredaren i sådana fall har fått om bakfoten finns "åtskillnader" (som i yttrandet benämns "differentiering") och "oberoende" (i förhållande till regeringen och den exekutiva makten). Men yttrandet ger också skäl att oroa sig för att utredaren inte velat ta i de svåraste konsekvenserna av EU-domstolens domslut från förra året, som ju är att datalagring strider mot de mänskliga rättigheterna och därför mot de skyldigheter svenska staten har gentemot sina medborgare och andra.

Naturligtvis ligger det politiska ansvaret för att svenska staten inte förmår skydda de egna medborgarnas rättigheter ytterst på regeringen. Men deras arbete görs så mycket svårare av att statliga utredare inte ger regeringen ett gott stöd i uppdraget.

Läs mer:

Bahnhof, Bahnhof offentliggör källmaterialet till datalagringsläckan (04.09.17):

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2017/09/04/bahnhof-offentlig...

PM från regeringskansliet angående förmodat utkast på datalagringsutredning:

https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/nyheter2017/PM_Datalagring.pdf

EU-domstolen, dom i mål nr C-203/15, Tele2 mot Post- och telestyrelsen (21.12.16):

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).