Skrivelse till regeringen om sekretess kring incidentrapporter

Skrivelse till regeringen om sekretess kring incidentrapporter

Dataskydd.net har tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) lämnat in en skrivelse till regeringen där vi kritiserar Datainspektionens förslag från i somras att belägga incidentrapporter rörandes personuppgiftsläckor med högre sekretess.

Vid ett besök hos Datainspektionen genomfört i oktober framgick det att Datainspektionen inspirerats särskilt mycket av nederländska datainspektionen Autoriteit Persoongegevens incidentrapporteringsmodell, som dock enligt nederländsk media och myndighetens egna chefer varit av begränsad nytta.

Dataskydd.net och DFRI menar nu liksom tidigare att öppenhet och insyn är förutsättningar för bättre dataskydd och bättre informationssäkerhet.

Läs hela skrivelsen här:

Skrivelse från Dataskydd.net och DFRI till regeringen angående insyn vid incidenter [extern länk] (11.10.2017):

https://aevidentia.files.wordpress.com/2017/07/skrivelse_till_regeringen...

Dataskydd.net, Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen av sekretessbeslut kring IT-incidentrapporter (17.10.2017):

https://dataskydd.net/nyheter/2017/10/17/overklagan-till-hogsta-forvaltn...

Tweakers, Autoriteit Persoonsgegevens vermoedt dat organisaties datalekken niet melden (13.05.2016):

https://tweakers.net/nieuws/111313/autoriteit-persoonsgegevens-vermoedt-...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).