Nya Webbkoll lanserad

Nya Webbkoll lanserad

Vi har nu lanserat den nya versionen av Webbkoll, onlineverktyget som låter dig testa hur pass väl en webbplats står sig med avseende på vissa dataskyddsrelaterade aspekter. Utseendet har omarbetats, en mängd nya test och funktioner har lagts till, beskrivningar har reviderats och referenser till GDPR har lagts till. Se nyhetssidan för mer information. Detta arbete möjliggjordes av ett mindre projektbidrag från Digital Rights Fund.

Webbkoll lanserades ursprungligen i maj 2016 tack vare projektmedel från Internetfonden och har tuffat på sedan dess. Vi samlar inte in statistik över vilka som använder tjänsten, men baserat på sidor på webben och feedback per epost tycks tjänsten vara speciellt populär i Tyskland, där den även tjänade som direkt inspiration till det tyska universitetsprojektet PrivacyScore. I och med den nya versionen har vi satt upp ett webbaserat översättningsverktyg för att på sikt kunna tillhandahålla tjänsten på fler språk än svenska och engelska.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).