Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Här är kallelsen till Dataskydd.net Sveriges årsmöte 2019.

Datum: Lördag 2019-04-27
Tid: 15:00-17:00
Plats: Föreningens diskussionsplattform https://prat.dataskydd.net/

Likt vissa tidigare år kommer vi att p.g.a. geografisk spridning använda föreningens diskussionsplattform prat.dataskydd.net, så att alla som vill kan deltaga. Om du inte redan har konto där men vill ha det, mejla anders.jensen-urstad@dataskydd.net så kommer inbjudan och vidare instruktioner.

På mötesdagen kommer alla medlemmar som är inloggade runt kl 15:00 och uttryckt en önskan om att vara med få tillgång till "Årsmöte 2019" under "Streams"/"Strömmar" på sajten.

Inga motioner kommer att behandlas på mötet, då inga sådana inkommit.

Om något är oklart, tveka inte att höra av er!

Årsmötets dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötets ordförande och sekreterare
5. Val justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Motioner
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse:
https://dataskydd.net/sites/default/files/verksamhetsberattelse_2018.pdf

Resultaträkning:
https://dataskydd.net/sites/default/files/resultatrakning_2018.pdf

Balansräkning:
https://dataskydd.net/sites/default/files/balansrakning_2018.pdf

Vänligen,

Anders Jensen-Urstad
Kassör och sekreterare

 

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).