· Eric Skoglund

I ett förhandsavgörande i mål C‑40/17 har EU-domstolen slagit fast att en webbplatsoperatör som använder Facebooks "Like"-knapp har ett delat personuppgiftsansvar med Facebook när det kommer till insamlingen av data samt när denna data sänds till Facebook.

Domstolen slår fast att sådana webbplatsoperatörer "must provide, at the time of their collection, certain information to those visitors such as, for example, its identity and the purposes of the processing." Domstolen slår också fast att en webbplatsoperatör måste inhämta samtycke från användare om behandlingen, eller att både webbplatsoperatören och tillhandahållaren av det "social plugin" webbplatsen använder har ett legitimt intresse till insamlingen.

Dataskydd.net välkomnar beslutet och hoppas att det kan leda till större transparens för hur plugins som sociala medieplattformar tillhandahåller behandlar medborgares personuppgifter.

Pressmeddelande (engelska): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190099en.pdf
Domen (svenska): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4702185

 

Lägg till ny kommentar

Du behöver inte ange ett namn. Du kan använda vissa HTML-taggar.

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.