2012-09

Nyhetsarkiv för september 2012

Utskottet för konsumentskydd slaktar dataskydd i EU

Den 25 september lade Europaparlamentets utskott för frågor som rör den inre marknaden och konsument sitt första utkast till yttrande om dataskyddsförordningen. Man kan läsa en analys av utskottets förslag hos den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter, EDRi. I det första utkastet slaktar utskottet tillstånd och samtycke. Dels omdefinierar man samtycke och tillstånd från medborgare, så att det inte kräver att medborgaren faktiskt vet vad den samtyckt till. Man tycker heller inte att det är en särskilt bra idé att hålla undantagen i förordningen avgränsade utan utökar fritt allt från berättigat intresse till situationer inom vilka dataportabilitet inte ska vara tillämplig. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).