OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

2016-07

Nyhetsarkiv för juli 2016

Förhandsutlåtande om datalagring från EU-domstolen

Idag släppte EU-domstolen ett förhandsutlåtande om datalagring. Frågorna skickades till EU-domstolen av Kammarrätten i Stockholm på uppmaning av Post- och telestyrelsen och Tele2, då Tele2 ifrågasatt Post- och telestyrelsens bedömning att den svenska datalagringslagen fortfarande var giltig efter EU-domstolens tidigare avgörande i frågan 8 april 2014. Ett förhandsutlåtande är inget domslut, och är inte bindande för varken domstolen eller medlemsländerna. Det är en indikation på hur domstolen kan komma att resonera, och ofta är förhandsutlåtanden tydligare än de slutgiltiga domsluten (som alltid kompromissas fram mellan domstolens fulla uppsättning domare). ...

Begäran om prövning i Högsta förvaltningsdomstolen

Lund 2016-06-27 Högsta förvaltningsdomstolen KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 74961 Örsundsbro Tel.nr.: 0764266862 Pers.nr.: MASKAT (uppgiften finns dock att köpa från ett antal av staten försedda hemsidor för den som är så benägen) SAKEN Överklagande vill att Kammarrätten i Stockholm, avdelning 03:s avgörande i mål nr 1599-16 av den 20 juni 2016 punkt 2 ska hävas. YRKANDE Att polismyndigheten lämnar ut de berörda handlingarna. GRUNDER Rikspolischefen har av bekvämlighetsskäl använt sig av en ...

Överklagan av polisens kakutlämning 29 februari 2016

-------- Forwarded Message -------- Subject: Överklagan av beslut i ärenden A259.959/2015 och A454.411/2015 Date: Mon, 29 Feb 2016 07:49:31 +0100 From: Amelia Andersdotter amelia.andersdotter@dataskydd.net Reply-To: amelia.andersdotter@dataskydd.net Organization: Dataskydd.NET To: registrator.kansli@polisen.se CC: Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST kammarrattenistockholm@dom.se Lund 2016-02-29 Kammarrätten i Stockholm Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 74961 Örsundsbro SAKEN Överklagande av polismyndighetens beslut att inte lämna ut allmän handling. Yrkande: Att polismyndigheten lämnar ut de begärda handlingarna. Grunder: Sökande har begärt ut handlingar i form av cookie-filer (" ...

Dataskydd.net och DFRI lämnar in en skrivelse till utredningen om hemlig dataavläsning

Den 30 juni lämnade Dataskydd.net tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter in en skrivelse till utredningen om hemlig dataavläsning. Skrivelsen tar upp konsumenträttsliga aspekter av hemlig dataavläsning, och den oundvikliga kopplingen mellan brottsbekämpande myndigheters befogenheter och den informationsmiljö som konsumenter och enskilda befinner sig i. Problembilden för enskilda och konsumenter är huvudsakligen samma som i den samtidigt pågående utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag, där Dataskydd. ...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).