OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

2018-09

Nyhetsarkiv för september 2018

Ovälkommen telefonkontakt under valkampanjen?

Har man drabbats av ovälkomna telefon- eller e-postkontakter under valkampanjen kan det vara en olovlig behandling av kontaktuppgifter (personuppgifter) av den som kampanjat. Dataskydd.net publicerar denna sammanställning som ett stöd för personer som upplever att ett eller flera partier gjort intrång i deras privata sfär och dataskydd under kampanjen. Telefonkontakt Att få oönskade telefonsamtal eller SMS kan vara mycket besvärande. Det gäller särskilt om samtalet bara utgörs av ett automatiskt uppspelat meddelande, eller är ett ofrivilligt mottaget mass-SMS. ...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).