2020-01

Nyhetsarkiv för januari 2020

Dataskydd.net JO-anmäler Göteborgs stad för bristande säkerhet

Dataskydd.net har den 20 januari 2020 anmält Göteborgs stad till Riksdagens ombudsmän (JO) för användning av amerikanska molntjänster i potentiell strid mot svensk sekretessreglering och europeiskt personuppgiftsskydd. I anslutning till anmälan publicerade vi en debattartikel i Dagens samhälle. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en mycket annorlunda bild av rättsläget än många statliga instanser, som nätverket eSamverka, Försäkringskassan eller Europeiska dataskyddsombudsmannen. Men ingen av de parter som hittills granskat frågan är egentligen rättsvårdande - de är utredande, men har inte beslutsmakt. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).