OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

2020

Nyhetsarkiv för 2020

Ny tjänst: sou.dataskydd.net

Dataskydd.net har lanserat en ny tjänst, sou.dataskydd.net. Den låter dig göra fritextsökningar/fulltextsökningar i alla SOU:er (Statens offentliga utredningar) som publicerats från 1922 till i dag. Källkoden till tjänsten finns fritt tillgänglig på GitHub. Barnsjukdomar kan säkerligen förekomma. Kontakta oss gärna på info@dataskydd.net om du hittar något som är galet eller har frågor eller funderingar.

Kallelse till årsmöte 2020

Här är kallelsen till Dataskydd.net Sveriges årsmöte 2020. Datum: söndag 5 april Tid: 15:00-17:00 Plats: Föreningens diskussionsplattform https://prat.dataskydd.net/ Likt vissa tidigare år kommer vi att p.g.a. geografisk spridning använda föreningens diskussionsplattform prat.dataskydd.net, så att alla som vill kan deltaga. Om du som medlem i föreningen inte redan har konto där men vill ha det, mejla anders.jensen-urstad@dataskydd.net så kommer inbjudan och vidare instruktioner. På mötesdagen kommer alla medlemmar som är inloggade runt kl 15:00 och uttryckt en önskan om att vara med få tillgång till “Årsmöte 2020” under “Streams”/“Strömmar” på sajten. ...

Dataskydd.net JO-anmäler Göteborgs stad för bristande säkerhet

Dataskydd.net har den 20 januari 2020 anmält Göteborgs stad till Riksdagens ombudsmän (JO) för användning av amerikanska molntjänster i potentiell strid mot svensk sekretessreglering och europeiskt personuppgiftsskydd. I anslutning till anmälan publicerade vi en debattartikel i Dagens samhälle. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en mycket annorlunda bild av rättsläget än många statliga instanser, som nätverket eSamverka, Försäkringskassan eller Europeiska dataskyddsombudsmannen. Men ingen av de parter som hittills granskat frågan är egentligen rättsvårdande - de är utredande, men har inte beslutsmakt. ...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).