Osäkerhetsindustrin på frammarsch: azerisk journalist häktad på grund av svenska företag

Osäkerhetsindustrin på frammarsch: azerisk journalist häktad på grund av svenska företag

Finska YLE skriver att en azerisk journalist har frihetsberövats för sin inblanding i avslöjanden om TeliaSoneras oegentligheter i Azerbaijan.

Även om svenska exportrådet troligtvis smackar högt i belåtelse, är det så klart att ett problem att svenska exportprodukter allt mer orsakar oro, tvång och demokratiska hot än glädje för människor världen över. Dataskydd.NET tog upp detta i sitt seminarium om svensk osäkerhetsexport på MR-dagarna i november.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).