OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Svenskt förslag om ny utlänningsdatalag

Svenskt förslag om ny utlänningsdatalag

Den 7 december lade regeringen ett förslag om en ny utlänningsdatalag. Dataskydd.net har inte gått igenom förslaget i detalj, men preliminärt verkar regeringen ha föredragit en mindre flexibel lagstiftning över bättre transparens mot privatpersoner (till exempel mer preskriptiva regler för sökbegränsningar, men avsaknad av möjligheter för privatpersoner att granska efterlevnaden av densamma i kombination med bättre datadelningsmöjligheter utan föregående information till privatpersonen).

Dataskydd.net ifrågasatte metoden att detaljreglera för att uppnå ett bättre dataskydd i sitt remissyttrande, som lämnades in i september 2015.

I övrigt verkar regeringen inte i samma utsträckning som inför propositionen om den nya domstolsdatalagen ha åsidosatt Datainspektionens kommentarer (se Dataskydd.net:s skrivelse till riksdagen om förslaget om en ny domstolsdatalag). Detta är välkommet.

Det är också uppenbart att regeringen fortsätter eftersträva produktivitet på myndigheterna genom att låta dem genomföra större dataspridning med mindre inblandning av individen. Dataskydd.net har ifrågasatt detta: förvaltningens organisation och verksamhet fungerar  inte nödvändigtvis bättre av att individer får sämre insyn i den, och mer datadelning riskerar att bli ett substitut för mer övergripande reformer i verksamheten som kanske vore mer behjälpliga för att höja produktiviteten. Se våra kommentarer på E-delegationens slutrapport.

Dataskydd.net återkommer efter julledigheten med en mer djuplodande läsning av förslaget.

Läs mer:

Regeringens proposition 2015/16:65: Utlänningsdatalag (07.12.2015):

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skri...

Dataskydd.net, våra remissvar:

https://dataskydd.net/vara-remissvar

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).