Dataskydd.net, inlaga till spelutredningen Fi 2015:11

Dataskydd.net, inlaga till spelutredningen Fi 2015:11

Den 5 februari skickade Dataskydd.net in en skrivelse till utredningen för omreglering av spelmarknaden, Fi 2015:11, om regeringens förslag att skapa undantag i personuppgiftslagen för att underlätta spelansvarsåtgärder.

Dataskydd.net ser inte att det behövs särskilda undantag från dataskyddslagstiftningen för att uppnå utredningens mål. Vi förordar en tydlig definition av vad ”spelansvarsåtgärder” är, så att speltjänstleverantörer kan tillämpa dataskyddsförordningens vanliga principer och regler vid utformandet av dessa åtgärder.

Den tidigare spelutredningen från 2008 har föredömligt citerat uttömmande listor över tänkbara spelansvarsåtgärder från tyska riktlinjer som mycket väl går att tillämpa i samstämmighet med personuppgiftslagstiftningen och EU:s dataskyddslagstiftning.

Läs mer:

Omreglering av spelmarknaden, direktiv 2015:95:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/09/dir.-201...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).