OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net anmäler polismyndigheten till Justitieombudsmannen

Dataskydd.net anmäler polismyndigheten till Justitieombudsmannen

Sommaren 2015 begärde Dataskydd.net ut allmänna handlingar från polismyndigheten i form av webbkakor och webbhistorik. Efter en vända i kammarrätten, som i oktober etablerade att handlingarna var allmänna och skulle lämnas ut, har polismyndigheten nu skickat över webbkakor och webbhistorik från rikspolischefens iPad. Det ursprungliga beslutet om webbkakor och webbhistorik är från 1999. Därför har Dataskydd.net anmält till JO att polismyndigheten fortfarande efter 17 år inte anpassat sin IT-infrastruktur efter de krav på offentlighet som gäller enligt lag.

En liknande begäran lämnades in till justitiedepartement och den avslogs med samma skäl som polismyndigheten först hänvisade till, att det hade krävts ”icke-rutinbetonade åtgärder” för att efterfölja begäran. Departementsbeslut överklagas emellertid inte till domstol. Vid överklagan till regeringen erhölls istället beslutet att informationen ej ska vara offentlig med hänvisning till rikets säkerhet. Man menar att informationen skulle kunna användas för att kartlägga statsråds kommunikationsvanor och beredskap vilket... kan hota rikets säkerhet.

Läs mer:

Tidslinje över Dataskydd.net:s förfrågningar om att få ta del av kakor och webbhistorik:

https://dataskydd.net/utlamnande-av-handlingar-polismyndigheten

Dataskydd.net:s JO-anmälan mot polismyndigheten (07.03.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/jo_anmalan_7_mars_2016.pdf

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).