Storbritannien tar ett steg bort från Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter

Storbritannien tar ett steg bort från Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter

Under Storbritanniens pågående diskussion om EU-medlemskapet vänder båda sidor av debatten på alla stenar. Inrikesminister Theresa May valde i veckan att lyfta problemen inte med Storbritanniens medlemskap i EU, utan landets medlemskap i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.

Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter är en förteckning av rättigheter som alla individer som befinner sig på någon av konventionsstaternas territorium ska åtnjuta. Rätten till privatliv och rätten till rättssäkerhet tillfaller alltså inte personer med särskilda medborgarskap, utan alla individer som befinner sig inom ett lands gränser. Hur konventionen ska tolkas bestäms av Europadomstolen, och i viss utsträckning av Europarådet. Europarådet har också möjlighet att förhandla fram nya konventioner och dokument på områden som berör konventionens område. Till exempel skapade man en dataskyddskonvention 1981, och sedan 2001 finns en konvention om IT-brottslighet.

När Europadomstolen har dömt, kan den bestämma att ett land som skrivit under konventionen ska betala ersättning till den som fått sina rättigheter kränkta. Även om domsluten formellt gäller det enskilda fall i vilket domstolen uttalat sig, väntas domsluten få prejudicerande effekt. Det är alltså effektivt en sorts konstitutionsdomstol för alla länder som skrivit under konventionen. Och denna roll är den som Theresa May ifrågasätter.

Theresa May har lyft att Storbritannien har stor behållning av sitt medlemskap i EU, på grund av de polisiära samarbeten och informationsutbyten som sker genom EU. Passuppgifter, transaktionsuppgifter, visumuppgifter och uppgifter från pågående brottsutredningar menar May kan hjälpa polisen utreda pengatvätt, terrorfinansiering, smuggling, och olaglig invandring. Bara nu i vår har verktygslådan på EU-nivå utökats med passageraruppgifter från flygningar, och enligt ett förslag ska man också öppna en "one-stop-shop" för personuppgifter åt polismyndigheter i unionens olika delar.

Förhållandet mellan övervakning i Storbritannien och Europadomstolen är däremot mer ansträngt.

Storbritannien tillämpar en "missbruksregel" för övervakning. I stort sett kan man använda vilken övervakning man vill, men det måste dokumenteras och ansvar kan utkrävas om det kan påvisas ett missbruk. Vid två tillfällen har Storbritannien fällts av Europadomstolen för att inte ha gjort tillräckligt tydlig lagstiftning om övervakning av enskilda. Organisationen Privacy International med flera har ett pågående rättsfall inför Europadomstolen om transparens för övervakningsmyndigheter. Vid andra tillfällen har Storbritannien fällts för lagstiftning som begränsar fängelsekunders rätt att rösta.

Men Europadomstolens rättspraxis täcker alla stater som skrivit under Europakonventionen, och principiellt är Storbritannien bundna även av de principer som framgår i fallen Zakharov mot Ryssland och Szabo och Vissy mot Ungern. Så kommer Storbritannien vara också av Europadomstolens avgörande i Centrum för Rättvisa mot Sverige, en rättsprocess som utmanar premisserna för FRA-lagen om som väntas få sitt avslut i år.

May menar att Europadomstolen utgör ett hot mot Storbritanniens rätt att försvara sig.

Ett annat av Mays argument för att träda ur Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter är att konventionen ändå inte lyckas få sina undertecknande stater att följa de mänskliga rättigheterna. Till exempel Ryssland införde dagarna efter att de blev fällda i Zakharov-fallet en ny lag som ger duman och ryska konstitutionsdomstolen suveränitet i Ryssland.

Det är en stark politisk signal. Symbolismen är att Storbritannien inte längre vill underordna sig ett internationellt regelverk för mänskliga rättigheter. Även om många av de politiker som de senaste 20 åren bedyrat sitt stöd för de mänskliga rättigheterna, också påkallat frågan om de med dessa rättigheter verkligen kan mena samma rättigheter som finns i Europakonventionen, FN-konventionerna och i EU:s stadga, är det få som uttalat ifrågasatt att de nuvarande rättighetskatalogerna är de rätta. Kanske bara Viktor Órban, som i egenskap av ungersk statschef redan 2014 förutspådde den illiberala demokratins (det vill säga, en demokrati som inte bygger på mänskliga rättigheter) framfart.

Men det är inte första gången som konflikten mellan Europakonventionen och Storbritanniens suveränitet lyfts. Redan när Storbritannien omförhandlade sitt EU-medlemskap var det vissa politiker i Storbritannien som klagade att tyska domstolar minsann inte måste underordna sig Europakonventionen, trots att brittiska domstolar måste göra det. EU:s förhållande till Europakonventionen är inte heller lika klart som kritiker av May har antytt - EU-domstolen vägrade för bara något år sedan godkänna att EU skrev under Europakonventionen med hänvisning till att EU-domstolen då skulle tappa suverän jurisdiktion över EU-området.

Läs mer:

The Register, Remain in the EU and help me snoop on the world, says Theresa May (25.04.2016):

http://www.theregister.co.uk/2016/04/25/stay_in_the_eu_its_our_platform_...

The Register, Lessons from history for UK Home Sec Theresa May's Investigatory Powers Bill (17.03.2016):

http://www.theregister.co.uk/2016/03/17/snoopers_charters_a_history/?page=1

Privacy International v United Kingdom (december 2014):

https://privacyinternational.org/node/83

Dataskydd.net, Europadomstolen gör vad politikerna borde göra (med vidare rättshänvisningar) (02.02.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/02/02/europadomstolen-gor-vad-politik...

Moscow Times, Russia to Rule on European Court of Human Rights Decisions (10.12.2015):

http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-to-rule-on-european-co...

The Guardian, Tory bid to liken human rights plan to German legal system backfires (03.10.2014):

http://www.theguardian.com/law/2014/oct/03/tory-human-rights-convention-...

EU Law Analysis, The CJEU and the EU’s accession to the ECHR: a clear and present danger to human rights protection (18.12.2014):

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-e...

Ezster Zalan at EUObserver, How to build an illiberal democracy in the EU (08.01.2016):

https://euobserver.com/political/131723

Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No 108:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Council of Europe, Convention on Cybercrime, CETS No. 185:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).