Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter

Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta.

Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras.

Det är en av tre inlagor vi har skickat in den 21 september 2016, och som till sina lydelser egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). Vi hoppas att sådana påverkansförsök kan hjälpa utredningarna att skapa en bättre sammanhållenhet, och ett mer begripligt skydd, för privatpersoner som vill utöva sin rätt till dataskydd och privatliv.

Läs mer:

Dataskydd.net:s inlaga:

https://dataskydd.net/sites/default/files/utbildning_dataskydd_dir201663...

Kommittédirektiv 2016:52, Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/06/dataskyd...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).