Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om dataskyddsdirektivet om brottsbekämpande myndigheter

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om dataskyddsdirektivet om brottsbekämpande myndigheter

EU:s dataskyddsreform roddes i hamn i våras och består av två delar: en förordning som täcker alla verksamheter utom de brottsbekämpande myndigheterna, och ett direktiv som inte gäller för någon utom de brottsbekämpande myndigheterna. EU-kommissionen valde sannolikt detta angreppssätt 2012 för att det är politiskt känsligare att skapa enhetliga regler för polisens verksamheter, än för andra verksamheter.

I Sverige berörs mycket riktigt brottsbekämpande, brottsmålshanterande och straffverkställande verksamhet av många olika lagstiftningar och myndigheter, som ibland bedriver självständig verksamhet och ibland inte. Alla registerförfattningar på området ska nu sammanlänkas med de gemensamma europeiska principer man har kommit överens om. Åtminstone två utredningar (den till vilken vi idag skickat en inlaga samt en ytterligare om personuppgiftsbehandling hos Rättsmedicinalverket) kommer beröras av direktivet. Även den redan pågående utredningen om kameraövervakning påverkas, och en planerad uppkommande utvärdering av domstolsdatalagen (som dock redan eventuellt kommer behöva anpassas till följd av direktivet enligt utredningsuppdraget för den innevarande utredningen).

Kort sagt: som vanligt är det på det rättspolitiska området ett sammelsurium av utredningar som inte nödvändigtvis drar åt samma håll, och som paraply över sammelsuriet kommer dataskyddsdirektivets principer in. Vår inlaga handlar om vissa av de principiella aspekter av direktivet samt privatpersoners möjligheter att utöva sina rättigheter som vi tror att utredningen behöver ta i beaktande för att slippa EU-rättslig osäkerhet både för medborgare och myndigheter.

Det är en av tre inlagor vi har skickat in den 21 september 2016, och som till sina lydelser egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). Lyckligtvis är både dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen skrivna med ungefär samma rättigheter och möjligheter för privatpersoner att utöva sina rättigheter i tankarna. Vi hoppas att sådana påverkansförsök kan hjälpa utredningarna att skapa en bättre sammanhållenhet, och ett mer begripligt skydd, för privatpersoner som vill utöva sin rätt till dataskydd och privatliv.

Läs mer:

Dataskydd.net:s inlaga:

https://dataskydd.net/sites/default/files/brottsbe_dataskydd_dir201621_i...

Kommittédirektiv 2016:21, Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/03/dir.-201...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).