Remissyttrande över förslag till ny brottsdatalag

Remissyttrande över förslag till ny brottsdatalag

Igår lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande över utredningen SOU 2017:29 om förslag till ny brottsdatalag. Utredaren har behandlat hur Sverige kan implementera EU:s nya dataskyddsdirektiv, alltså den del av dataskyddspaketet som inte gäller någon utom polisen.

Vi är besvärade över ett fortsatt starkt fokus på ogenomskinlighet gentemot medborgare vid datasäkerhetsproblem. Utredaren framställer saker som klara och tydliga som inte är klara och tydliga, och på ett sätt som bara kan vara privatpersoner till nackdel. Privatpersoner som inte får information om datasäkerhet kan heller inte göra informerade val, skydda sig mot dåliga konsekvenser eller hålla någon till svars.

Vi har också riktat kritik mot att utredaren specifikt valt att avfärda flera av de principiella nymodigheterna i direktivet. Till dessa räknas starkare dataskydd genom ökad användning av pseudonymisering, starkare rättigheter att få reda på hur myndigheter profilerar och fattar automatiska beslut och ett starkare skydd för biometriska data - uppgifter om hur vi ser ut eller beter oss.

Varför utredaren gått så hårt åt tillsynsmyndigheten är svårt att förstå. Vid både första och andra anblicken ser det ut som om att utredaren skapat en tankebild av Datainspektionen som ett vildsint rovdjur, i stånd att utsätta varje stackars intet ont anande brottsbekämpande myndighet med IT-problem för de mest fasansfulla av övergrepp. Vi tror inte att det finns någon risk för att Datainspektionen kommer att spetsa till sig i sådan utsträckning, och föreslår istället att Datainspektionen ska slippa åläggas tråkiga, långdragna byråkratiska processer som bidrar föga till privatpersoners och myndigheters rättssäkerhet.

Dessutom har vi lagt ett förslag att personuppgifter som samlas in medelst hemliga tvångsmedel i lika hög utsträckning som andra personuppgifter som samlas in av brottsbekämpande myndigheter ska täckas av Brottsdatalag.

Läs mer:

SOU 2017:29, Brottsdatalag:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Dataskydd.net, remissyttrande över SOU 2017:29 Brottsdatalag (11.07.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201729_remissyttrande_datas...

Dataskydd.net, Brottsdatalag: allmänt bra men många frågetecken (30.05.2017):

https://dataskydd.net/nyheter/2017/05/30/brottsdatalag-allmant-bra-men-m...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).