Dataskydd.net lämnar in remissvar till SOU 2017:30 om en ny spellag

Dataskydd.net lämnar in remissvar till SOU 2017:30 om en ny spellag

Torsdagen 27 juli lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande till utredningen om en omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30. Vi är kritiska både mot de föreslagna åtgärderna som ska varna konsumenter som stöter på olicensierade spelsajter och de föreslagna personuppgiftsreglerna.

Varningssignalerna som utredningen föreslår hamnar i konflikt med den snabba utvecklingen av webbsäkerhet för slutkonsument. Vi misstänker att konflikten har uppstått för att utredaren uppger sig ha haft kontakt bara med teleoperatörer och norska kulturdepartementet vid utarbetandet av förslaget. Varken teleoperatörer eller kulturdepartement jobbar med konsumentsäkerhet för webben, men regeringen kan ju alltid ta sitt förnuft till fånga under remissrundan.

Personuppgiftsreglerna är häpnadsväckande dåliga. Även inom ramen för en rättsordning där varje sorts behandling av en personuppgift detaljregleras av riksdagen är förslaget nedslående. Utredaren har varken gjort konsekvensbedömningar för eller lyckats förklara resonemanget bakom sina förslag.

Dataskydd.net hade däremot föredragit att utredaren var tydlig med vilka regler den vill ställa upp för verksamheten på Spelmyndigheten och hos spelföretagen. Utifrån personuppgiftsförslagen ser det ut som att utredaren vill förbjuda spelföretagen från att göra (demografiskt) riktad reklam utifrån sina kunders spelvanor - då är det bättre att man skriver det i lagen eller i förarbetena, istället för att dölja sina intentioner i en personuppgiftsreglering.

Om verksamheten är välreglerad, kommer de vanliga personuppgiftsreglerna från EU:s allmänna dataskyddsförordning redan att ge ett bra skydd för slutkonsumenter. Dessutom kommer Datainspektionens roll inte kompliceras av att de behöver utfärda olika föreskrifter för samma saker under olika lagar, utan inspektionen kan istället fokusera på övergripande saker som gäller alla (till exempel rekommendationer för inbyggt integritetsskydd eller språkrekommendationer för konsumentavtal) och specifika saker som gäller vissa (vilken sorts uppgifter som kan behöva behandlas för att anses vara tillräcklig bidragare till spelforskning i lagens mening). Det blir tydligare för både konsumenter, spelföretagen och Spelmyndigheten.

Läs mer:

Dataskydd.net, remissyttrande över SOU 2017:30 om en omreglerad spelmarknad (27.07.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/fi201701644ou_sou201730_datask...

SOU 2017:30, En omreglerad spelmarknad:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Datainspektionen, remissyttrande över SOU 2017:30 (21.07.2017):

www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelregl...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).