OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd och arbetsmarknad

Remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd och arbetsmarknad

Dataskydd.net lämnade in sitt remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd i författningar under Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde.

Som i våra tidigare kommentarer på en omarbetning av vissa registerförfattningar under Finansdepartementets ansvarsområde ifrågasätter vi sammanblandningen mellan ändamål och rättslig grund. Dataskyddets principer fastställs separat från rättsliga grunder för behandling av uppgifter precis eftersom principerna för behandlingen inte är samma sak som de rättsliga grunderna för behandlingen. Det tydligaste exemplet är Skatteverkets personadressregister, som om ändamål och rättslig grund vore samma sak skulle göra det till ett myndighetsuppdrag för Skatteverket att gynna reklamindustrin, eller innebära att Skatteverkets gynnande av direktreklam är ett allmänintresse, eller resultera i ett cirkelresonemang där själva existensen av ett ändamål att gynna direktreklam i en författning ger Skatteverket en rättslig grund för att uppfylla det ändamålet.

Dataskydd.net motsätter sig fler registerförfattningar för särskilda ändamål eftersom de fördunklar och försvårar privatpersoners förståelse av vilka rättigheter de har, och hur dessa ska utövas. Därför avstyrker vi både lagen om personuppgiftsbehandling hos IFAU, och den nya föreslagna lagen om personuppgiftsbehandling i databasen för arbetsskador.

Utredaren borde ha tittat med på pseudonymisering och andra säkerhetsåtgärder som explicit krävs enligt dataskyddsförordningen. Det saknas också en metod för att anpassa registerförfattningarna efter ny praxis från EU-domstolen, trots att EU-domstolens tolkningar av dataskyddsförordningen mot bakgrund av EU:s stadga för grundläggande rättigheter kommer innebära omedelbara förpliktelser gentemot de myndigheter och andra aktörer som ska tillämpa författningarna.

Läs mer:

Dataskydd.net, remissyttrande över Ds 2017:33:

https://dataskydd.net/sites/default/files/ds201733_remissyttrande_datask...

Ds 2017:33, Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Dataskydd.net, remissyttrande över Fi2017/02899/S3:

https://dataskydd.net/sites/default/files/fi201702899s3_dataskyddnet_rem...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).