· Amelia Andersdotter

De som ofta läser våra nyhetsbrev vet att detta är lite försenat. Det händer mycket på dataskyddsområdet i hela världen, men just i Sverige går särskilt lagstiftningsarbetet på högtryck.

Sverige har mer än hundra registerförfattningar, och ytterligare lagstiftningar som hänvisar till eller begränsar privatpersoners rättigheter enligt den nu gällande personuppgiftslagen. Regeringskansliets ambition är att bevara alla svagheter och begränsningar som redan finns, och det innebär att vår tid läggs på remissarbete och inlagor istället för på nyhetsbrev.

Regeringskansliet verkar illa förberett att hantera intressekonflikterna mellan privatpersoner och näringsliv, relationen mellan lagstiftning och teknik, och relationen mellan svensk lagstiftning och de internationella regelverk som styr vad regeringen får och inte får göra med eller mot sina medborgare. I vissa delar beror det på kunskapsluckor från utredarna: en hög nivå av kunskap på juridikområdet motsvarar eller garanterar inte starka insikter om andra relevanta områden, så som ekonomi och ingenjörskonst. I andra delar beror det på outtalade intressekonflikter i hela det digitala samhället, där stridigheten mellan privatpersoners och företags intressen inte erkänns eller blottas, eller oförenligheten mellan statliga och individuella säkerhetsintressen inte erkänns eller blottas.

Vi kommer fortsätta arbeta på det här sättet under hösten. Utöver det besöker vår ordförande Amelia Andersdotter olika konferenser och representerar privatpersoners och konsumenters intressen, med fokus på den insyn och transparens som behövs för att privatpersoner alls ska kunna utöva sina rättigheter.

Det är inte i alla lägen klart att regeringskansliet och deras utredare förstår och accepterar den riktning som EU:s lagstiftare målat upp för dataskydd, och det är övertydligt att många starka affärs- och myndighetsrepresentanter fortsätter att lobba mot privatpersoners effektiva skydd för grundläggande rättigheter i Sverige.

Dataskyddsförordningen var en av de mest lobbade lagstiftningarna i Bryssel, och det verkar tyvärr inte bättre på den lokala nivån.

Följ vårt arbete med remissyttranden och skrivelser till utredningar:

https://dataskydd.net/vara-remissvar

Lägg till ny kommentar

Du behöver inte ange ett namn. Du kan använda vissa HTML-taggar.

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.