Dataskydd.net lämnar in remissyttrande över dataskydd och utbildning (SOU 2017:49)

Dataskydd.net lämnar in remissyttrande över dataskydd och utbildning (SOU 2017:49)

Den 15 september lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande över SOU 2017:49 om dataskydd i utbildningsväsendet. Vi var inbjuden remissinstans.

Likt andra utredningar Dataskydd.net går igenom i augusti har utredningen i många avseenden missat poängen med dataskyddsförordningen. Utgångspunkten för utredningen är att ingenting ska förändras, trots att dataskyddet otvetydligen gjorts starkare för individer. Utredningen föreslår att regeringen övertar många av de uppgifter som måste ligga på den personuppgiftsansvariga (till exempel fastställande av ändamål) för att enskilda privatpersoner effektivt ska kunna utöva sina rättigheter.

I utbildningsväsendet finns också många särskilda bestämmelser om sökbegränsningar, en svensk registerförfattningstrend som började för ungefär tio år sedan och har spritt sig till de flesta förordningar och lagar som rör register. Den mest övertygande anledningen att reglera sökbegränsningar är att de förhindrar myndigheterna från att upprätta vissa handlingar, varmed dessa handlingar inte går att begära ut (till exempel kataloger över vilka studenter som har olika funktionsbegränsningar). Men om syftet med sökbegränsningarna är att begränsa offentlighetsprincipen, vore det bättre att göra så direkt istället för att göra en förtäckt specifikation för användargränssnitt.

En stark kritik mot utredningen är att den inte på något sätt tagit i beaktande Integritetskommitténs arbete med dataskyddsbrister i utbildningsväsendet. Eftersom regeringen och regeringens utredare inte lär sig av tidigare erfarenheter och utredningar går integritetsarbetet på tomgång. Resultatet är, vilket påtalades redan för tio år sedan, att integritetsskyddet i Sverige blir sämre än vad det borde eller avses vara.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande över SOU 2017:49:

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201749_remissyttrande_datas...

SOU 2017:49, EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).