Remissyttrande över Post- och telestyrelsens "kakrekommendationer"

Remissyttrande över Post- och telestyrelsens "kakrekommendationer"

Dataskydd.net har tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) lämnat in ett remissyttrande över Post- och telestyrelsens nyligen föreslagna riktlinjer för efterlevandet av Lagen om elektronisk kommunikation, 6 kap. 18§ (ofta kallad "kaklagen").

Vi gör huvudsakligen tre rekommendationer:

✓ Riktlinjerna bör göra en uppdelning mellan funktionsbaserade webbkakor å ena sidan, och icke-funktionsbaserade webbkakor å andra sidan.

✓ Post- och telestyrelsen bör säkerställa att deras aktiviteter på andra områden
inte i onödan orsakar eller påbjuder användning av icke-funktionsbaserade webbkakor.

✓ Riktlinjerna bör följa den av Post- och telestyrelsen redan etablerade definitionen av samtycke, i stället för att göra en ny och egen de nition av samtycke med besvärande följdproblem.

Till exempel menar vi att Post- och telestyrelsen bör se över webbriktlinjer.se, så att webbriktlinjerna inte lurar webbutvecklare i Sverige att använda en dålig praktik för ofrivillig och dold spårning av webbanvändare.

Dessutom bör Post- och telestyrelsen inte blanda ihop affärsmodeller med den underliggande tekniken. De föreslagna föreskrifterna från Post- och telestyrelsen har den orimliga och oönskvärda konsekvensen att webbläsaren får samtycka åt sin användare (det vill säga ges en sorts föreskriftsstadgad fullmakt att agera i användarens ställe). En sådan ordning är uppenbart orimlig eftersom webbläsaren då skulle kunna samtycka även till överlämnande av kreditkortsnummer till okända, installation av spyware, eller andra saker som användaren varken har möjlighet att få kännedom om eller ta ställning till.

Vi utgår ifrån att Post- och telestyrelsen kommer välja en mer lämplig väg framåt som inte på samma sätt som deras föreslagna riktlinjer skadar webbanvändares intresse.

Läs mer:

Dataskydd.net:s och DFRI:s remissyttrande (20.10.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/remissyttrande_allmanna_riktli...

PTS föreslagna riktlinjer (22.09.2017):

http://pts.se/upload/Remisser/2017/Kakor/F%C3%B6rslag-allm%C3%A4nna-r%C3...

PTS pressrelease om föreslagna riktlinjer för webbkakor (22.09.2017):

http://pts.se/sv/Nyheter/Internet/2017/PTS-vagleder-om-anvandningen-av-k...

PTS webbriktlinjer:

webbriktlinjer.se

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).