Remissyttrande över SOU 2017:66 om dataskydd på Socialdepartementets område

Remissyttrande över SOU 2017:66 om dataskydd på Socialdepartementets område

För några månader sedan släpptes en utredning om anpassningar av dataskyddslagstiftningar på Socialdepartementets område - och de är många. Dataskydd.net försökte redan förra hösten uppmuntra utredningen att begrunda "inbyggt integritetsskydd" utifrån Datainspektionens vägledning från 2012, till synes utan effekt.

Dataskyddslagstiftningar på Socialdepartementets område reglerar till exempel vilka register som är obligatoriska att vara med i (cancerregistret, läkemedelsregistret, kvalitetsregister, och så vidare), samt hur verksamheter som arbetar med vård och omsorg ska registrera och sprida personuppgifter.

Utredarens arbete är inte så grundligt som man hade hoppats: utredarens målsättning har varit att absolut ingenting ska förändras för svenska verksamheter inom vård och omsorg. Det gör att utredaren bara ägnat sig åt rent formalistiska ändringar av svensk lag, utan att ta i beaktande om EU:s nya lagstiftning ändrar de principiella bedömningar som behöver göras mot bakgrund av individers stärkta rättigheter. I den utsträckning förändringar föreslås är det för att underlätta spridning av personuppgifter till läkemedelsföretag och Läkemedelsverket. Paradoxalt sammanfattar utredaren detta som en förstärkning av individens rättigheter, dock i förbifarten och i en annan del av texten än där utredaren faktiskt beskriver sitt förslag.

I ett fall har utredaren mekaniskt ändrat bestämmelser i en lag som ett apoteksregister som bara täcker försäljning av läkemedel i Jämtland utan att kontrollera om registret fortfarande finns! Uppgifter till dataskydd.net anger att Socialstyrelsen inte faktiskt har ett register över läkemedelsförsäljning i Jämtland, men jämtska medborgare i vårt avlånga land kan i alla fall känna sig trygga i att om ett sådant register hade funnits, så är det särreglerat.

Dataskydd.net menar att den här sortens komplicerade registerförfattningsstruktur, där till och med register som inte finns har egna lagar, gör det svårare för privatpersoner att utöva sina rättigheter, samtidigt som det blir lättare för myndigheter att sätta käppar i hjulen för privatpersoner som vill utöva sina rättigheter. Vi menar att dataskyddslagstiftningen ska skrivas på ett sådant sätt att den gäller även på andra platser än "i princip".

Läs mer:

Remissyttrande över SOU 2017:66 om dataskyddsanpassningar på Socialdepartementets verksamhetsområde. (04.11.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201766_remissyttrande_datas...

SOU 2017:66, Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Dataskydd.net,  Inlaga till utredningen om behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (kommittédirektiv 2016:63) (21.09.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/socialtjanst_dataskydd_dir2016...

https://dataskydd.net/nyheter/2016/09/21/dataskyddnet-lamnar-skrivelse-t...

 

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).