Remissyttrande över Energimarknadsinspektionens utredning om smarta elmätare

Remissyttrande över Energimarknadsinspektionens utredning om smarta elmätare

Den 28 januari 2018 lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande över Energimarknadsinspektionens andra utredning om funktionskrav på smarta elmätare på tre år. Vi kommenterade även den förra utredningen.

De flesta funktionskrav (totalt sju) som föreslås utgör ett oproportionerligt intrång i privatpersoners rätt till privatliv och dataskydd på grund av det tredje funktionskravet: att elnätoperatörer ska kunna läsa av uppgifter om privatpersoners energikonsumtion efter eget behag, upplevda behov och tycke. Energimarknadsinspektionen avfärdar denna inskränkning av rätten till privatliv och dataskydd med att elnätoperatörer inte kan kränka rätten till privatliv och dataskydd -- så vitt vi förstår.

Trots att man gjort en integritetsavvägning enligt Datainspektionens vägledning misslyckas man hitta rätt avvägningar, eftersom man bortser ifrån att elnätoperatörer inte kan identifieras med privatpersonen själv. En privatperson är i hög utsträckning beroende av sin elnätoperatör. Om dataskyddslagstiftning ska föreställas vara ett sätt att utjämna informationasymmetri och makt-obalans mellan väldigt starka aktörer, som elnätoperatörer, och väldigt svaga aktörer, som privatpersoner, funkar det inte att bortse ifrån att den starke aktören är en aktör.

Vi är fortsatt kritiska mot att Energimarknadsinspektionen bortser ifrån eller gömmer undan forskning och utvärderingar som visar att Energimarknadsinspektionens visioner för vad de smarta elmätarna kan uppnå kanske inte har en god bas i verkligheten. Smarta elmätare utges för att inte vara ett självändamål, utan som varandes ett medel för att uppnå vissa mål. Om medlet visat sig fungera dåligt för att uppnå målet bör man undersöka om det i stället finns andra medel.

Vi är också fortsatt kritiska mot att Energimarknadsinspektionen till synes inte ser några problem med funktionskrav som gör dataskydd och säkerhet svårare, men däremot värjer sig mot att ställa funktionskrav som gör dataskydd och säkerhet bättre.

Läs mer:

Dataskydd.net, Remissyttrande över Ei R2017:08, Funktionskrav på smarta elmätare (2018.01.28):

https://dataskydd.net/sites/default/files/eir201708_dataskyddnet_remissy...

Energimarknadsinspektionen, Ei lämnar författningsförslag för funktionskrav på elmätare (2017.11.01):

https://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).