2017-06

Nyhetsarkiv för juni 2017

Försvarets radioanstalt: personuppgiftshantering och loggning

För inte så länge sedan tillsattes utredningen om Försvarets radioanstalts (FRA) personuppgiftshantering. Utredningen sammanfaller med FRA:s dödslinje att förklara för Datainspektionen hur de egentligen följer upp loggarna från sin personuppgiftshantering. Datainspektionen upplever sig ha klagat på FRA:s logguppföljning i sex år. 2010 observerade Datainspektionen att loggningen kunde fungera bättre, men valde att inte direkt kritisera FRA. Efter fem år påbörjade FRA bygget av en så kallad SOC, ett security operations center. ...

New Mexico blir 48:de delstaten med incidentrapporter till konsumenter

När New Mexicos lagstiftning om incidentrapportering till konsumenter träder i kraft i juni 2017, återstår bara två amerikanska delstater, Alabama och South Dakota, som ännu inte har lagstiftning om att konsumenter ska informeras när någonting gått fel i ett IT-system som hotar deras intressen. Incidentrapportering i USA har kommit att kännetecknas av andra tankar och idéer om ekonomi än vad som hittills präglat europeisk incidentrapporteringslagstiftning. Medan särskilt EU:s lagstiftare varit bra på att uppmuntra medlemmarna att sätta upp nationella kontaktpunkter för informationsutbyte i form av tillsynsmyndigheter, har de amerikanska lagstiftarna istället haft ett starkt konsumentfokus i sina incidentrapporteringslagar. ...

Nya EU-förslag om "e-bevis" att vänta i juni?

Sedan förra hösten utreder EU-kommissionen behovet av att introducera ny lagstiftning på den europeiska nivån för att samla in och hantera så kallade elektroniska bevis. Dessa kan utgöras av uppgifter motsvarande de som tidigare reglerades i datalagringsdirektivet, eller de svenska datalagringslagarna, men också av meddelanden i appar som är krypterade och i dagsläget inte uppenbart tillgängliga för många polisstyrkor. EU-kommissionär Věra Jourová har vid ett par tillfällen under våren lyft fram att EU-kommissionen så tidigt som i juni i år kommer vilja lyfta möjliga förslag med medlemsländerna. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).