Kammarrättens dom om utlämning av webbkakor från polisen 2016-10-05

Kammarrättens dom om utlämning av webbkakor från polisen 2016-10-05

Historik

Ursprunglig korrespondens med Justitiedepartementet om inrikesministerns och justitieministerns webbhistorik:

https://dataskydd.net/korrespondens-med-justitiedepartementet-om-inrikesministerns-och-justitieministerns-webbkakor-och

Tidslinje över Dataskydd.net:s förfrågan till polismyndigheten med rättsprövningar och resultat:

https://dataskydd.net/utlamnande-av-handlingar-polismyndigheten

Polisen vill inte lämna ut kakor och webbhistorik (29 juni 2015):

https://dataskydd.net/sites/default/files/kakor_polisen_nekande_svar_inskannat_dokument_29_juni_2015.pdf

Dataskydd.net överklagar polismyndighetens första nekande till utlämning (19 juli 2015):

https://dataskydd.net/overklagan-till-kammarratten-av-polisens-kakbeslut-19-juli-2015

Kammarrättens första dom (13 oktober 2015):

https://dataskydd.net/kammarrattens-beslut-om-kakor-13-oktober-2015

SOM PDF

Kammarrättens andra dom (20 juni 2016):

https://dataskydd.net/kammarrattens-kakdom-20-juni-2016

SOM PDF

Ny dom