Sverige i EU: diskrimineringens beskyddare

Sverige i EU: diskrimineringens beskyddare

För två veckor sedan publicerade Dataskydd.NET en ny sammanställning av de olika EU-institutionernas förhållningssätt till EU:s dataskyddspaket. Det vi hoppas kommer att bli EU:s nya integritetsstärkande lagstiftning.

Svenska regeringen har utmärkt sig som motståndare mot starkare dataskydd i EU, och stödjer de flesta förslag som gör det svårare, mindre transparent och mindre säkert för privatpersoner. En av de områden där ministerrådet misslyckats allra mest är "profilering", en dataanalysaktivitet som går ut på att man extrapolerar en persons förväntade framtida beteende mot dess tidigare beteende. Profilering används för att förutsäga hur individer kommer att bete sig, konsumera och utvecklas. Man jämför en persons handlingar och val med andra personers handlingar och val och försöker, likt en schackmästare, därifrån dra slutsatser om hur man på bästa sätt kan påverka eller interagera med personen. Typiska användningsområden är marknadsföring (reklamindustrin lobbade Europaparlamentet mycket hårt om profilering) och prisdiskriminering men profilering kan också aktualiseras i försäkringsindustrin eller förvaltningsväsendet.

Profilering är den huvudsakliga anledningen att många stora företag och förvaltningar är positivt inställda till Big Data. Men beteendeanalyser har också en baksida: personer från socialt, etniskt eller ekonomiskt sårbara grupper kommer att utmärkas och behandlas som sådana. Det finns en risk att man förstärker snarare än avhjälper en känsla av utsatthet. Även icke-marginaliserade grupper, som kvinnor och män, kan uppmuntras att bete sig mer stereotypt än vad vi som samhälle egentligen tycker är önskvärt. Den australiensiske journalisten Stilgherrian har beskrivit Big Data som en hype mot de senaste 200 årens avancemang för lika rättigheter - nu ska vi istället särbehandlas i så hög utsträckning som möjligt i enlighet med våra, eller våra bekantas, tidigare förehavanden.

"Gruppdiskriminering" är den term som använts av olika personer som forskar på profilering och övervakning i Europa för att beskriva när man särbehandlar stora (eller små) grupper baserat på deras förväntade beteendemönster. Det finns ingenting som säger att någon enskild individ ur var och en av de diskriminerade grupperna inte kommer att kunna resa sig ur särbehandlingen, men den kringliggande miljön och dess aktörer kommer inte att förvänta sig det. Man får ett maktstrukturproblem där inget, i och för sig, är skrivet i sten, men där den fria viljan blir begränsad av vad som av andra anser vara relevant med ens person.

EU-kommissionens förslag från 2012 tog spjärn mot gruppdiskriminering, bland annat genom att ställa tydliga krav på information till privatpersoner och möjligheter att samtycka till profilering. Utan information, och utan rätt att säga nej, kan offer för diskriminerande affärs- och myndighetsmetoder inte få upprättelse. Ministerrådet försöker nu i möjligaste mån göra gruppdiskriminering oförutsägbart och hemligt från de som utsätts. Tidigare försök att forska på och åskådliggöra konsekvenser och omfattning av gruppdiskriminering har misslyckats, eftersom lagstiftaren redan 1995 bestämde att företagshemligheter är viktigare än privatpersoners möjlighet att förstå sina sammanhang.

Om Sverige vill vara en ledstjärna i arbetet för mänskliga och demokratiska rättigheter, bör Sverige göra om i frågan om profilering och verka för att skala bort de onödiga, otydliga försämringarna av EU-kommissionens förslag som ministrarna för närvarande arbetat fram. Det är uppenbart att svaga samhällsgrupper drabbas mer av hemligt maktutövande med mål att diskriminera, och det är ovärdigt en svensk regering i allmänhet att skriva under på det.

Läs mer:

ZDNet, Why big data evangelists need to be reprogrammed (30.09.2014):

http://www.zdnet.com/article/why-big-data-evangelists-need-to-be-reprogr...

Mireille Hildebrandt, Profiling and the rule of law (öppen access) (19.12.2008):

http://link.springer.com/article/10.1007/s12394-008-0003-1

Stanford Law Review, Privacy and Big Data: Making Ends Meet (03.09.2013):

http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data/privacy-and...

NESTA, Our price or your price? (16.04.2014):

http://www.nesta.org.uk/blog/our-price-or-your-price

MarketingMagazine, Does dynamic pricing risk turning personalisation into discrimination? (22.10.2014):

http://www.marketingmagazine.co.uk/article/1317995/does-dynamic-pricing-...

Dataskydd.NET, Dataskydd i Bryssel: lagars tydlighet mäts inte i spaltmeter (05.05.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/05/05/dataskydd-i-bryssel-lagars-tydl...

Dataskydd.NET, Stor läcka från EU:s dataskyddsförhandlingar eller minst 20 sätt som svenska regeringen hatar ditt privatliv (10.03.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/10/stor-lacka-fran-eus-dataskyddsf...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).