· Amelia Andersdotter

Förhandlingarna om EU:s dataskyddspaket fortsätter i förhållandevis rask takt i Bryssel. Medlemsländernas regeringar arbetar fram nya, spännande, långa och kluriga ändringar till kommissionens
dataskyddsförslag. 

Dataskydd.NET har fått tag på en praktisk jämförelse mellan EU:s tre institutioners privatlivsförslag i tabellformat. Dokumentet är mer än 600 sidor långt, men jämförelser mellan institutionerna är ändå förhållandevis enkla. Särskilt medlemsländernas regeringar har lagt till mycket ny text. Men längre och fler lagparagrafer ökar inte nödvändigtvis - kanske inte ens sannolikt - lagstiftningens tydlighet. Snarare har de ökat otydligheten, och försvårat bedömningen av lagtextens målsättning och innehåll.

Det är framför allt profilering och formella krav som ministerrådet verkar vilja relativisera. På de platser där kommissionen föreslagit skärpning av reglerna från 1995 har ministerrådet antingen ändrat tillbaka till tidigare formuleringar, eller helt enkelt försvagat skyddet från 1995. Relativiseringen innebär fler bivillkor, fler villkorade konsumenträttigheter och mindre tydliga ansvarskedjor.

Den nya jämförelsen mellan institutionernas ståndpunkter tillför ingen tidigare okänd information, men är hjälpsam eftersom den underlättar jämförelser mellan texternas klarhet och innebörd.

Lagstiftningsmetoder som bygger på otydlighet och relativisering ger störst makt åt de som har bäst resurser att dra nytta av osäkerheten i lagtexten. Dessa är typiskt starka myndigheter och stora företag med många jurister. Alla andra - oavsett om de är småföretag eller privatpersoner - missgynnas.

Läs mer:

Kommissionens, parlamentets och ministerrådets förslag till dataskyddspaketet i praktiskt kolumnformat för jämförelser:

https://dataskydd.net/sites/default/files/4columns_dpr_march_2015.pdf

Dataskydd.NET, Stor läcka från EU:s dataskyddsförhandlingar eller minst 20 sätt som svenska regeringen hatar ditt privatliv (10.03.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/10/stor-lacka-fran-eus-dataskyddsforhandlingar-eller-minst-20-satt-som-svenska

Lägg till ny kommentar

Du behöver inte ange ett namn. Du kan använda vissa HTML-taggar.

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.