OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Sammanställning av möjligheterna för svenska regeringen att försämra enskildas rättigheter under EU:s dataskyddsförordning

Sammanställning av möjligheterna för svenska regeringen att försämra enskildas rättigheter under EU:s dataskyddsförordning

Arbetet med att bena ut vad Dataskyddsförordningen innebär är i full fart hos fler aktörer än Dataskydd.net. Efter en fråga från riksdagen har vi dock sammanställt information om de 61 möjligheter medlemsstaterna petat in i dataskyddsförordningen för att ändra dess substans i efterhand.

Av dessa rör 11 registerforskning och statistik, 26 rör möjligheter för medlemsländer att ändra enskildas rättigheter enligt förordningen, 10 rör ansvarsfördelning mellan de aktörer som påverkar enskilda och därför enskildas rätt att utöva sina rättigheter enligt förordningen och 15 rör administrativa förhållande rörandes tillsyn. Anledningen till att detta blir 62 undantag är för att artikel 14(5)(b) innebär både ett undantag för registerforskning och statistik, samt ett undantag för tillfällen då så kallade intresseavvägningar måste redovisas för enskilda.

Bland de mer allvarliga riskerna för enskildas dataskydd och datasäkerhet är möjligheten att ha en fortsatt spretig lagstiftning med hundratals registerförfattningar. Sverige har idag ett mycket frikostigt regelverk för forskning och statistikframställningen som de med stöd av förordningen, och till enskildas nackdel, kan bevara. Dessutom finns möjligheten att undantag myndigheter från förordningens sanktionsavgifter, vilket Dataskydd.net redan i sitt remissyttrande till utredningen om en ny myndighetsdatalag (SOU 2015:39) påtalade kan ge mycket dåliga effekter på myndigheternas incitament och möjligheter att skapa ekonomiskt utrymme för dataskyddsstärkande och informationssäkerhetsgrundande åtgärder.

En av de viktigaste verktygen som riksdagen bör eftersträva är att regeringen i varje proposition om undantag från förordningens bestämmelser tydligt anger vilka undantag de stödjer sig på. Transparens är ett viktigt verktyg för både riksdagen och allmänheten att bedöma lämpligheten och rimligheten i regeringens förslag.

Läs Dataskydd.net:s sammanställning här:

https://dataskydd.net/sites/default/files/undantag_i_dataskyddsforordnin...

Läs Dataskydd.net:s remissyttrande över SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag här:

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201539_remissyttrande_datas...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).