Utskottsförslag om ny e-Dataskyddsförordning i EU-parlamentet vill ha mer kryptering

Utskottsförslag om ny e-Dataskyddsförordning i EU-parlamentet vill ha mer kryptering

I EU-parlamentet fortsätter arbetet med EU-kommissionens förslag till en ny e-Dataskyddsförordning i utskottet för mänskliga rättigheter och inrikesfrågor. Förordningen ska komplettera dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet genom att säkerställa ett starkt skydd för data och kommunikation hos kommunikationsleverantörer, och utsträcka det skyddet inte bara till privatpersoner utan även till de företag som begagnar sig av kommunikationsleverantörernas tjänster.

Den finska ledamoten Marju Lauristin från den socialdemokratiska gruppen, har föreslagit obligatorisk nod-till-nod-kryptering för kommunikation. Det ger ett starkt skydd för konfidentialitet för både avsändare och mottagare av telekommunikationsmeddelanden. Hon föreslår också att metadata ska ges ett starkt skydd. Men den kristdemokratiska gruppen, där svenska Moderaterna är med, är skeptiska: deras huvudansvarige ledamot, Axel Voss från Tyskland, som arbetar i EU-parlamentets juridiska utskott med samma förslag ser inte behovet av att ha en lag som kompletterar dataskyddsförordningen alls.

Den svenska regeringen har inte tillkännagivit några särskilda ståndpunkter kring EU-kommissionens förslag. Förra sommaren gav regeringen intrycket av att, likt Axel Voss, inte vara särskilt entusiastiska över att ha en särskild lag om konfidentiell kommunikation alls. Under våren har de givit datalagringsutredningen ett särskilt mandat att bevaka förhandlingarna om e-Dataskydd, förmodligen med det i åtanke att det är det tidigare e-Dataskyddsdirektivet som EU-domstolen åberopade för att förbjuda datalagring i EU-området.

I ministerrådet har de nya förslagen om webbkakor (artikel 8), och rätten för privatpersoner att inte inkluderas i abonnentsammanställningar mot sin vilja rönt uppmärksamhet, samtidigt som en del länder, enligt rådet, oroat sig för implikationerna av att utsträcka direktivets regler även till aktörer som inte är traditionella telekommunikationsoperatörer (till exempel WhatsApp, Skype och dylika tjänster).

Läs mer:

Draft Report on the e-Privacy Regulation of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) (09.06.2017):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONS...

Consilium Progress Report 9324/17, ePrivacy-förordningen (08.06.2017):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9324-2017-INIT/en/pdf

Dataskydd.net, Kommentarer till Näringsdepartementet på EU-kommissionens förslag till ny eDataskyddsförordning (03.03.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/edataskydd_dataskyddnet_201703...

Dataskydd.net, Mejl, webbtrafik och sms: teleoperatörerna får gärna övervaka, enligt EU-parlamentet (17.06.2017):

https://dataskydd.net/nyheter/2017/06/17/mejl-webbtrafik-och-sms-teleope...

Kommittédirektiv 2017:16, Datalagring och EU-rätten:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/02/dir.-201...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).