Remissmejl över Ds 2017:46 En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Remissmejl över Ds 2017:46 En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd.net har bara skickat in ett mejl i remissrundan för Ds 2017:46. Anledningen är att förslagen i promemorian följer samma fel som förslagen i Dataskyddslag, Brottsdatalag och lagar som kompletterar dessa lagar. I stället för att skapa ett helt eget remissyttrande bara för promemorian har Dataskydd.net uppmuntrat departementet att utveckla sin förståelse för dataskyddslagstiftningen genom att läsa Dataskydd.net:s tidigare texter.

Läs mer:

Dataskydd.net, Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution (25.08.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/fi201702899s3_dataskyddnet_rem...

Remissyttrande över SOU 2017:39 om en ny dataskyddslag (25.08.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201739_remissyttrande_datas...

Remissyttrande över SOU 2017:74 om lagar och förordningar som kompletterar brottsdatalag (SOU 2017:29) (24.11.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201774_remissyttrande_datas...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).