2012-11

Nyhetsarkiv för november 2012

EU-parlamentets sysselsättningsutskott skjuter brevid mål

Den 11 november 2012 lade Europaparlamentets utskott för sysselsättningsfrågor och sociala frågor fram sitt första utkast till yttrande om dataskyddsförordningen. Yttrandet behandlar artikel 82 och de särskilda frågeställningar som kan dyka upp när till exempel fackliga organisationer ska representera sina medlemmar. Många av förslagen är väldigt snäva i sin formulering, och egentligen bör en stark förordning som inte i övrigt styckats sönder och bitits isär av dåliga, allmänt hållna och breda undantag inte kräva särskilda artiklar eller skäl som skyddar just anställda. ...

Industriutskottets utkast till yttrande veritabel katastrof

Den 8 november publicerade Europaparlamentets industriutskott sitt första utkast till yttrande till dataskyddsförordningen. Ett yttrande är ett stöddokument som ett utskott presenterar till ett annat, i det här fallet utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, som bär ansvaret för parlamentets behandling av dataskyddsförordningen. Utkastet till yttrande finns på nätet och har också analyserats av den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter EDRi. Över lag är yttrandet mycket negativt för det europeiska dataskyddet. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).