2012-12

Nyhetsarkiv för december 2012

Stor dataläcka får parlamentet att bäva

Den belgiska organisationen NURPA som jobbar för digitala rättigheter uppdagade kring jul att det belgiska tågföretaget SNBC/NMBS har haft en stor dataläcka där mer än 1600 parlamentsanställdas personliga data finns med. Piratpartiets Amelia Andersdotter finns med bland dem som drabbats av dataläckan. Läckan är ett resultat av att tågföretaget publicerat sina kunders data i plaintext på hemsidan. Det var enkelt för en forumanvändare att göra en enkel sökning för att få tag på hela databasen, som innehöll mer än 1,4 miljoner separata tågbokningar och tågresor. ...

Europaparlamentets industriutskott anordnar workshop om dataskydd

Europaparlamentets industriutskott anordnade 17 december 2012 en workshop om dataskyddsförordningen. Det är anmärkningsvärt att utskottet dels inte bjudit in kommissionen att försvara sitt ursprungliga förslag, trots att utskottets föredragande ledamot förslagit mycket omfattande förändringar i dataskyddsdirektivet som djupt skulle underminera dataskyddet för europeiska medborgare. Panelen var dessutom full av industrirepresentanter och en veritabel fest av okritiska uttalanden mot ett starkt privatlivsskydd för unionens medborgare. En värdefull presentation av den belgisk-turkiska forskaren Seda Gürses finns dock bevarad, med undertexter, här på kampanjhemsidan. ...

Amelia Andersdotter skriver om dataskydd i Västerbottenskuriren

En av Piratpartiets ledamöter i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter, skriver i Västerbottenskuriren att de konservativa partierna i Europaparlamentet försöker undergräva allt dataskydd för privatpersoner i EU. Läs artikeln här!

Sveriges uppfyller inga av Europarådets rekommendationer för mänskliga rättigheter på internet

Den 8 december 2014 släppte Europarådets representant för mänskliga rättigheter, Nils Muižniks, en rekommendation till alla länder som skrivit under Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter på internet. Länderna uppmuntras att inte datalagra (p. 6, s. 22), inte massövervaka (p. 5-6, s. 22), att inte använda internet som ett sätt att kringgå rättssäkerhetsbestämmelser (p. 11, s 23), att inte använda företag som bulvaner för kringgående av mänskliga rättigheter (p. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).