2013-05

Nyhetsarkiv för maj 2013

EU-parlamentarikern Seán Kelly vinner pris (av företagslobbyn)

Seán Kelly är en parlamentarikeri gruppen EPP från Irland. Han är ansvarig i industriutskottet för att ta fram utskottets yttrande (vad detta utskott rekommenderar huvudutskottet att ta för beslut) i frågan om dataskyddsförordningen. Har är därmed en nyckelperson för att få ett starkt och bra dataskydd. Tyvärr är han mer eller mindre köpt av industrin. Hans ändringsförslag kommer direkt från den ledande reklamlobbyorganisationen IAB, den svenska organisationen går att läsa om på http://www. ...

Lobbyorganisationen "The European Privacy Association" busted

Idag måste alla lobbyorganisationer registreras och följa ett antal regelverk. Man måste bland annat uppge för vem man arbetar för att vi medborgare ska få ett mer transparent EU-maskineri. Nu startas en utredning mot organisationen The European Privacy Association för att ha dolt för vem man har arbetat för. Dataskyddsförordningen har varit ett av de mest lobbade politiska förslagen någonsin i parlamentet.

Svd Opinion: Liberaler försöker inte ens värna integriteten

Igår tog SvD opinion in en debattartikel av Amelia Andersdotter, läs den här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/liberaler-forsoker-inte-ens-varna-integriteten_8202272.svd Personuppgiftslagarna är viktigare nu än någonsin tidigare. Idag är många offentliga verksamheter överlagda på privata företag. Det gäller inte minst informationshantering som nästan uteslutande drivs av den privata sektorn. Därför behöver vi en stark lag som inkluderar den privata sektorn, och säkerställer våra rättigheter även där.

Amelia Andersdotter (PP) debatterar dataskydd på SVT FORUM

Amelia Andersdotter (Piratpartiet) debatterade idag dataskyddsförordningen med Cecilia Wikström (Folkpartiet), Svenska regeringen och EU-kommissionen. Se debatten här: http://www.svtplay.se/klipp/1252604/fungerar-datasakerheten

TIPS: Skicka vykort gratis till beslutsfattarna

Som tidigare tipsat finns en kampanj som heter Naked Citizens. Via den kampanjsidan kan man skicka vykort till specifika parlamentariker. Är man osäker på vem som är bäst att skicka vykortet till är det Cecilia Wikström (FP) samt Anna Maria Corazza Bildt (M)... https://www.nakedcitizens.eu/#iframe

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).