2015-02

Nyhetsarkiv för februari 2015

Nya NIX hjälper knappt konsumenter, och inte heller dataskydd

Förra veckan antog reklambranschen ett nytt regelverk för NIX-registret. Man skriver in sig i NIX om man inte vill bli uppringd av telefonförsäljare, men det gamla systemet har inte fungerat något bra. Många har blivit ringda av telefonförsäljare trots att de "nixat" sig. De nya reglerna får kritik från Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges konsumenter: "Personuppgifter är numera handelsvara. Genom att klicka i 'Jag godkänner' när du handlar på nätet förlorar ofta Nix sin funktion, eftersom du därmed ger klartecken till att en mängd företag som du aldrig har handlat av får ringa upp dig eller kontakta dig på annat sätt. ...

Skolor, moln och EU:s dataskyddspaket

Dataskydd.NET har tidigare verkat för att ge kommunpolitiker en bättre bild av hur EU:s dataskyddspaket - om väl förhandlat - kan innebära mindre byråkrati och färre avtalsrättsliga besvär för kommuner och landsting. Därför vill vi fortsätta förespråka aktiv inblandning från kommuner i Justitiedepartementets förhandlingsstrategi i Bryssel. Här är några hållpunkter om vad som faktiskt har föreslagits, och hur Sveriges regering oftast varit emot det som är bra. - EU-kommissionens målsättning har varit att skapa ett gemensamt regelverk för alla verksamheter. ...

"Dataskydd handlar om EU:s trovärdighet"

EU:s ministerråd kommer ingenstans med förhandlingarna om dataskyddspaketet. I svallvågorna efter Charlie Hebdo-dåden i Paris har justitieministrar och inrikesministrar istället varit upptagna med mer övervakning och försvagade rättigheter för privatpersoner, samt inskränkningar av yttrandefriheten. Det här har fått EU:s datainspektioner - den så kallade artikel 29-gruppen - att reagera häftigt. Dataskyddslagstiftningen i Europa har blivit en internationell norm för transparens och säkerhet i databehandling. Den nuvarande lagstiftningen är så gammal och utdaterad att den behöver uppdateras. ...

StoppaSpionerna.EU: enklare transparens kring integritetskränkningar!

Dataskyddslagstiftning är bra för är att den skapar transparens kring hur privatpersoners makt och integritet inskränks av olika aktörer runt privatpersonerna. Tyvärr är det ofta bökigt och tidskrävande att hävda sin rätt. Dataskydd.NET har tagit fram ett verktyg som gör det enklare för alla svenskar att begära ut uppgifter och information om hur uppgifter behandlar från Sveriges största företag. Vi hoppas att det kommer vara användbart för de som vill få bättre koll på vad företagen gör. ...

Fortsatta motsättningar om övervakning mellan Tyskland och USA

Barack Obama och Angela Merkel har träffats i Washington för att diskutera samtidens stora frågor. Tyvärr är utfallet för privatliv och integritet inte särskilt uppmuntrande. Den amerikanska lobbystrategin mot övervakningsfrågor i Europa har länge varit att lägga emfas på de gemensamma värderingar som delas mellan båda sidorna av Atlanten. Detta går igen inte bara i Obamas kontakter med Merkel, utan också i Amerikanska handelskammarens interaktioner med Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar. Obama uttalar att vi borde känna starkare förtroende för USA, och inte tro det värsta. ...

Tyskland inför möjlighet till grupptalan i privatlivsfrågor

I Tyskland har ett förslag till grupptalan i privatlivsfrågor godkänts. Grupptalan kommer att göra det enklare för många användare att gå ihop och kräva att lagstiftningen upprätthålls. Det innebär minskad kostnad för rättshjälp per privatperson när man hävdar gemensamma rättigheter mot privata aktörer. Det är välkommet att man i Tyskland försöker förbättra möjligheten för enskilda att tillsammans försvara gemensamma intressen. Här finns möjligheter för Sverige att ta efter och skapa riktiga förutsättningar för privatpersoner att bevaka sina intressen. ...

Flashback, anonymitet och det fria ordet

Sedan måndagen 9 februari är näthat och rasism på Flashback, ett svenskt nätforum, ett omdiskuterat ämne. Flashback har under mer än ett decennium utgjort ett av Sveriges mest varierade diskussionsplattformar, med allt från hälsobekymmer till hemlagad keso och åsikter om invandrare. Det är lätt att tongångarna på Flashback - lika lätt som det är att döma tongångarna på forum för revolutionära kommunister, eller nätforum för grupper som vill sprida sin guds frälsning. ...

Europarådets parlamentariska utskott: massövervakning är dåligt

Frågor kring integritet och övervakning har börjat få större utrymme i organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. Senast förra veckan, då Europarådets parlamentariska utskott publicerade ett första utkast till en resolution om Snowden-avgörandena. Här är de punkter som det parlamentariska utskottet preliminärt kritiserar, och där Sverige helt misslyckats: Hemliga domstolar, hemliga lagar och hemlig tillsyn är inget tillräckligt för demokratisk översyn av övervakningsmyndigheternas arbete. (para 7) Dåligt dataskydd för privatpersoner, dåligt skydd för visselblåsare, särbehandling av digital kommunikation gentemot icke-digital kommunikation. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).