2015-06

Nyhetsarkiv för juni 2015

Svenskt förslag på myndighetsdatalag lämnar mycket att önska

I april 2015 släppte Justitiedepartementet en utredning om hur en ny svensk myndighetsdatalag skulle kunna se ut. Utredningen har varit en ensamutredning och specifikt är den en fortsättning på den utredning som ledde till SOU 2012:90 om överskottsinformation vid direktåtkomst. SOU 2012:90 kom fram till att det fanns brister med det nuvarande svenska regelverket - bland annat att det är splittrande och föråldrat - eller "svåröverskådligt" och "rörigt" som Dataskydd.NET skulle uttrycka det. ...

Ny EU-undersökning om dataskydd där Sverige sticker ut

Eurobarometern om dataskydd 2015, en europeisk enkätundersökning där 28000 privatpersoner från hela EU har fått frågor om olika aspekter av dataskydd, visar att europeiska privatpersoner bryr sig om dataskydd, men känner sig maktlösa. 80% av alla svaranden känner att de har ingen eller delvis kontroll över hur deras personuppgifter samlas in och används. Mer än 50% av alla svaranden tycker att regeringen efterfrågar mer och mer information. Mer än 50% av svaranden tycker också att det inte finns några alternativ annat än att ge bort sina personuppgifter, och tycker det är obehagligt att dela med sig av information i utbyte mot gratis tjänster. ...

Sverige i EU: Ministerrådet nu eniga om dataskyddsförordningen

Efter en kort debatt under dagens europeiska regeringsförhandlingar i Bryssel har medlemsländerna justitieministrar kommit fram till att de vill gå vidare med dataskyddsförordningen. EU-kommissionen utropar givetvis beslutet till en seger. Andra är inte lika snabba att fira: EU:s regeringar har föreslagit stora försvagningar i kommissionens förslag, och det är inte säkert att vi ens kommer ha samma rätt till privatliv och integritetsskydd som vi redan har om regeringarna får sin vilja igenom. ...

Sverige i EU: Slutgiltigt dataskyddsförlag en skymf mot mänskliga rättigheter

EU:s ministrar för rättsliga och inrikesfrågor sammanträder bara ett fåtal gånger per år. De senaste gångerna har varit december 2014 och mars 2015. Dataskydd.NET har vid båda tillfällena skrivit om regeringen och dataskydd. Nästa möte är 15 juni 2015, det vill säga om ett fåtal dagar. Förberedande dokument, så kallade rådspromemorior, har bara varit tillgängliga sedan i tisdags. Nästa veckas möte är dock extra viktigt eftersom EU:s medlemsländer förväntas känna sig tillräckligt klara med sina egna förhandlingar för att kunna gå in i trialoger med parlamentet och kommissionen. ...

Belgiska konstitutionsdomstolen säger nej till datalagring

Klockan 11:00 morgonen 11 juni 2015 har belgiska konstitutionsdomstolen förklarat den belgiska datalagringslagen okonstitutionell. Belgien sällar sig till 11 andra EU-medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Irland, Litauen, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Österrike) där datalagring förklarats vara emot konstitutionella principer. Samtidigt i Sverige har kammarrätten beslutat att datalagring ska skickas vidare till EU-domstolen, efter en stämning om Post- och telestyrelsen av Tele2. Läs mer: Datalagringsprövningen i Sverige: https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/19/datalagring-i-kammarratten-snar... Se Dataskydd.NET:s interaktiva tidslinje med datalagringshistoria, från och med 1997 och framåt: ...

Datalagringsnytt från fyra länder världen över

Remissen för svensk datalagringsutredningen från mars 2015 är ute. Föreningen för digitala fri- och rättigheter har mer information, inklusive en exempellista på remissinstanser. Svaren ska vara inne i slutet av augusti. USA upplevde två dagars delvis upphörd övervakning, efter att senaten misslyckats med att förlänga Patriot Act. En ny lag, USA Freedom Act, återinför i stort sett samma övervakning, men USA har rört sig närmare den europeiska modellen för datalagring nu. ...

Tidsplanen för de slutgiltiga dataskyddsförhandlingarna

Den europeiska politiska familjen European People's Party har presenterat en preliminär tidslinje för hur dataskyddsförhandlingarna mellan ministerrådet och EU-parlamentet kommer att se ut under sommaren och hösten. Allting givet att ministerrådet kommer överens om de allmänna riktlinjerna under juni 2015. Det är viktigt att minnas att det fortfarande är Jan-Philip Albrecht från tyska Die Grünen som är ansvarig för reformen i parlamentet. Men EU-parlamentet har också förstärkts av Viviane Reding, som var ansvarig kommissionär för reformen. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).