2015-08

Nyhetsarkiv för augusti 2015

Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:143 om vägtrafikregister

Idag på morgonen har Dataskydd.net framfört sina kommentarer och rekommendationer till riksdagsledamöterna i Trafikutskottet, Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet på regeringens proposition om ändringar i lagen om vägtrafikregister. Som många andra propositioner och upplägg för specialregisterlagar i Sverige, avfärdar och eftersätter regeringen i den här lagen individens ställning gentemot myndigheten. Regeringen avfärdar i propositionen all kritik som riktas mot förslaget av Datainspektionen. Regeringens förslag kommer att ha negativa effekter på privatpersoners rätt till dataskydd och privatliv. ...

Dataskydd.net skickar in stödyttrande på datalagringsutredningen

Idag har Dataskydd.net skickat in ett stödyttrande till DFRI:s svar på Utredningen om datalagring och integritet 2015:31. Dataskydd.net:s svar till regeringens utredare går att finna här: https://dataskydd.net/sites/default/files/dataskydd-dld-remiss.pdf DFRI:s svar går att finna här: https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2015/08/datalagring_remiss.pdf Regeringens utredning går att finna här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Nytt liv för Do Not Track?

Do Not Track (DNT) är en inställning i din webbläsare som, om den är aktiverad, signalerar till sajter att du inte vill bli spårad. Alla stora webbläsare stöder DNT, men tyvärr har det inte hittills varit meningsfullt att berätta att du inte vill bli spårad i praktiken. Det är frivilligt för varje sajt att respektera en besökares DNT-inställning. De olika intressegrupperna - privatlivsbejakarna på ena sidan, reklamindustrin på andra - har inte kommit överens om hur standarden ska fungera i praktiken. ...

Dataskydd i mobilen skiljer sig mellan EU-länderna

Tidigare i somras har Dataskydd.net skrivit om Datainspektionens avgörande i tillsynen av Västerås Citysamverkan. Datainspektionen beslutade att insamling och kartläggning av enskilda mobiltelefoner med hjälp av MAC-adresser (särskilda nummer som unikt identifierar varje telefon) möjliggör så pass detaljerad kartläggning av hur en enskild individ rör sig i stadsmiljön att det kräver föregående godkännande. Under sommaren har den danska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen emellertid beslutat att det inte kränker dataskydd och privatliv att samla in MAC-adresser. ...

Ny app från Europeiska datatillsynsmannen gör dataskydd tillgängligt!

Nu pågår de sista förhandlingarna inför godkännandet av EU:s nya dataskyddslagstiftning. Europeiska datatillsynsmannen har gjort en app som gör det enkelt för personer även utanför Bryssel, och utan informella kontakter i de tre stora institutionerna, att följa processen när de sista politiska frågetecknena räknas ut. Appen tillåter jämförelser mellan texterna från kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet - tillsammans med kommentarer och rekommendationer från Europeiska datatillsynsmannen. Man får själv välja vilka texter man vill jämföra. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).