2016-02

Nyhetsarkiv för februari 2016

Recension: Anseenderisker och dataskydd

Den 28 januari lanserade Handelshögskolan i Stockholm en ny bok med färska forskningsresultat om risker och riskhantering i näringslivet och samhället. Boken är utgiven vid Stockholm School of Economics Institute for Research under ledning av professor Richard Wahlund och innehåller 12 texter om olika aspekter av riskhantering för företag och beslutsfattare, inklusive en om anseenderisker och dataskydd. Dataskydd.net har tagit del av denna sist nämnda text. Richard Wahlund har tillsammans med tre andra medarbetare på Handelshögskolan kartlagt vad som kan skada företags anseende. ...

Europadomstolen gör vad politikerna borde göra

Två nyliga domslut från Europadomstolen (den domstol som ansvarar för europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och som inte är kopplad till EU) har fått visselblåsaren Edward Snowden att utbrista på Twitter: "Tystlåtet, och utan ceremoni, gör domstolarna vad politikerna inte vågar." I målen Roman Zakharov v. Russia och Szabó and Vissy v. Hungary har Europadomstolen uttryckt sig mot massövervakning. Zakharov-fallet rörde en rysk lagstiftning som är mycket lik den svenska inhämtningslagen (IHL). ...

Spelutredningen har förutsatts ställa dataskydd åt sidan

Spelutredningen, Fi 2015:11, har fått i uppdrag av Sveriges regering att utreda förhållandena på den svenska spelmarknaden. Utredningen fick en kort stunds uppmärksamhet när internetleverantören Bahnhof reagerade på att internetfiltrering var en av de åtgärder utredningen uppmärksammade som styrmedel för att förhindra att olagliga speltjänster riktas mot svenska konsumenter. En mer bekymrande del av utredningsdirektiven, ur Dataskydd.net:s perspektiv, är uppmaningen från regeringen till utredaren att undersöka behovet av undantag från personuppgiftslagen för att speltjänstföretag ska kunna motverka spelmissbruk. ...

Fortsatta politiska attacker mot användarcentrisk kryptering

"It's all going dark", är en amerikansk fras som beskriver polismyndigheternas uppgivenhet inför teknologins möjligheter att lägga kommunikationen i medborgarnas händer. Särskilt "end-to-end-kryptering", en form att säkra kommunikationen så att bara avsändaren och mottagaren kan läsa vad som skrivits, ses som farligt, eftersom polisen av konstitutionella skäl (både i Europa och i USA) inte kan begära att en misstänkt självmant lämnar över uppgifter till polisen som kan ligga den misstänkta till last. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).