2017-04

Nyhetsarkiv för april 2017

Dataskydd.net lämnar remiss på promemoria om sensornätverk tillsammans med DFRI

Dataskydd.net lämnade tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter den 26 april in ett remissyttrande till Justitiedepartementet angående MSB:s önskemål om att få upprätta ett tekniskt sensornätverk för att underrätta sig om IT-säkerhetshot mot samhällets kritiska verksamheter. Dataskydd.net och DFRI anser att det tekniska sensorsystemet inte bör sättas i bruk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör inte tilldelas underrättelsebefogenheter utan att det tydligare utreds och klarläggs i lagstiftning vad dessa underrättelsebefogenheter i sådana fall skulle bestå av. ...

Best practice-dataskyddsbeskrivning i Enköping: en svensk guldstandard

När det gäller både dataskydd och datasäkerhet räcker det ofta inte med att det ska vara lätt att göra rätt. Man måste också förstå vilka målsättningar man har. Dataskydd.net vill i den här texten lyfta fram en viktig målsättning för offentliga organisationer och företag som vill ha ett bra dataskyddsavtal: se till att de är begripliga och inte behöver så långa. Om man redan från början vet att man vill att dataskyddsbeskrivningen för den egna webbplatsen, för den egna tjänsten eller plattformen eller det egna kund- eller medlemsregistret ska vara kortfattad och enkel att förstå, kan man utforma sina tekniska åtgärder efter vad man vill göra undantagsklausuler för i sin dataskyddsbeskrivning. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).