Dataskydd.NET 2.11

Dataskydd.NET 2.11

Dataskydd.NET

Vol. 2, nr. 11, 17 juni 2015

https://dataskydd.net - info@dataskydd.net

Information om EU:s dataskyddspaket och skydd av den personliga integriteten, både juridiskt och tekniskt, i den digitala världen.

Detta nyhetsbrev finns även på [node:url]

* ** *** **** ***** ****** ******* ****** ***** **** *** ** *

I detta nummer:

1. EU:s regeringar klara med förslag om dataskydd
2. Paraguay och Belgien säger nej till datalagring
3. Svenskt förslag på myndighetsdatalag lämnar mycket att önska

* ** *** **** ***** ****** ******* ****** ***** **** *** ** *

1. Ministerrådet är överens om dataskydd tills vidare

Måndagen den 15 juni kom Sveriges regering överens med de andra EU-regeringarna om hur deras förslag om framtida dataskydd för alla privatpersoner i EU ska se ut. Det betyder att de är redo att gå vidare med dataskyddsförhandlingarna till parlamentet och kommissionen. Det är ett svårt anfäktat förslag med många stora brister som ministerrådet lämnar vidare.

Bland annat har polska och österrikiska regeringen ifrågasatt att förslaget fortfarande når upp till sin målsättning: att skapa ett entydigt regelverk för hela unionen. Företagen har ifrågasatt att reglerna verkligen kommer att bli ungefär lika i alla medlemsländer, och säger att tillsynen är lika byråkratisk som betungande. Från civilsamhället och akademin hörs en lång rad klagomål: bland annat att politiska tillsättningar på tillsynsmyndigheterna kommer att urholka myndigheternas trovärdighet (särskilt i östeuropeiska länder), och att privatpersoner inte kommer ges effektiva medel att upprätthålla sina rättigheter.

Eftersom förhandlingarna nu går in i sitt slutskede har Dataskydd.NET tagit fram mer infografik om utvecklingen av förslaget över tid. Kolla närmare på hur den svenska regeringen och svenska riksdagen har arbetat med dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet på Dataskydd.NET:s nya tidslinjer!

Vi täcker både de europeiska händelserna (svenskar i EU-parlamentet) och de svenska händelserna (utredningar och lagförslag). Dessutom tillfogas Dataskydd.NET:s utförliga kritik av regeringens förslag i Bryssel.

Läs mer:

Dataskydd.NET, Dataskyddsförordningen - tidslinje:

https://dataskydd.net/dataskyddsforordningen-tidslinje

Dataskydd.NET, Sverige i EU: Slutgiltigt dataskyddsförlag en skymf mot mänskliga rättigheter

https://dataskydd.net/nyheter/2015/06/11/sverige-i-eu-slutgiltigt-datask...

Dataskydd.NET, Tidsplanen för de slutgiltiga dataskyddsförhandlingarna (02.06.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/06/02/tidsplanen-de-slutgiltiga-datas...

Dataskydd.NET, Dataskydd i Bryssel: Lagars tydlighet mäts inte i spaltmeter (05.05.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/05/05/dataskydd-i-bryssel-lagars-tydl...

Dataskydd.NET, Stor läcka från EU:s dataskyddsförhandlingar eller minst 20 sätt som svenska regeringen hatar ditt privatliv (10.03.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/10/stor-lacka-fran-eus-dataskyddsf...

Dataskydd.NET, om regeringens förslag om dataskydd i sjukvården (20.05.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/05/20/sverige-i-eu-vipeholmsandan-i-d...

Dataskydd.NET, om regeringens förslag om regler för automatisk diskriminering (14.05.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/05/14/sverige-i-eu-diskrimineringens-...

Dataskydd.NET, om regeringens inställning till politiska tillsättningar (11.04.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/04/11/analys-sveriges-politiska-tills...

Dataskydd.NET, om regeringens inställning till sammelsuriet av särreglering i Sverige (30.03.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/30/vem-vet-om-dina-rattigheter-til...

* ** *** **** ***** ****** ******* ****** ***** **** *** ** *

2. Paraguay och Belgien säger nej till datalagring

Belgiens konstitutionsdomstol har sagt nej till fortsatt datalagring i Belgien i ett utlåtande den 11 juni. Paraguays senat har den 4 juni 2015, som första folkvalda institution i världen, röstat nej till ett förslag om datalagring. Dessutom har tyska dataskyddsmyndigheten uttryckt starkt tvivel inför huruvida det senaste tyska förslaget på datalagring är förenligt med landets konstitution.

Att datalagring inte var förenligt med mänskliga rättigheter och konstitutioner var ingen överraskning. Både FN och Europarådet rekommenderar emot datalagring och ser det som svårligen överensstämmande med rättssäkerhet och grundläggande rättigheter. Allt fler konstitutionsdomstolar dömer emot datalagring.

Det bör ses som ett globalt framsteg att även en folkvald institution vågar göra bedömningen att mänskliga rättigheter är bra, skyddsvärda och att förslag att försvaga rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inte bör lagföras. Paraguay ger hopp inför framtiden.

Läs mer:

Dataskydd.NET, Belgiska konstitutionsdomstolen säger nej till datalagring (11.06.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/06/11/belgiska-konstitutionsdomstolen...

EFF, Victory: Turning the Tide Against Online Spying in Paraguay (04.06.2015):

https://www.eff.org/sv/node/86217

EurActiv, German watchdog doubts constitutionality of data retention plans (11.06.2015):

http://www.euractiv.com/sections/infosociety/german-watchdog-doubts-cons...

* ** *** **** ***** ****** ******* ****** ***** **** *** ** *

3. Svenskt förslag på myndighetsdatalag lämnar mycket att önska

I april 2015 släppte Justitiedepartementet en utredning om hur en ny svensk myndighetsdatalag skulle kunna se ut. Utredningen har varit en ensamutredning och specifikt är den en fortsättning på den utredning som ledde till SOU 2012:90 om överskottsinformation vid direktåtkomst. SOU 2012:90 kom fram till att det fanns brister med det nuvarande svenska regelverket - bland annat att det är splittrande och föråldrat - eller "svåröverskådligt" och "rörigt" som Dataskydd.NET skulle uttrycka det.

SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag har fått i uppdrag att försöka få svenskt förvaltningsväsende mer förenligt med den europeiska dataskyddslagstiftningen. Med detta misslyckas man emellertid: hela utredningen är utförd med och för myndigheter och förvaltning. Till skillnad från den europeiska lagstiftningen, som har tydliga principer om individens roll och rättigheter i grunden, är det nya lagförslaget tydligt till myndigheternas och förvaltningens fördel.

Individer har ingen rätt att veta vem de påverkas av eller hur. Myndigheterna får själva bestämma hur de ska samla in personuppgifter och individer får inte klaga. Regeringen ska fortsatt vara ansvarig för att detaljreglera varje verksamhet - det vill säga den brist som ledde fram till det nuvarande oöverskådliga regelverket - och individer har få eller inga möjligheter att påverka hur dessa beslut går till.

Dataskydd.NET utarbetar ändringsförslag i enlighet med EU:s förslag till dataskyddsförordning, som kan hjälpa förvaltningsväsendet sätta medborgaren i centrum men också hjälpa privatpersoner att få en bättre relation till sin förvaltning. Att vi har möjlighet att veta hur förvaltningen fungerar, vilka beslut den fattar om oss, och att vi får klaga och invända när vi upplever oss orättvist behandlade är en grundpelare i demokratin. Det är anmärkningsvärt att en utredning som specifikt haft som målsättning att tillnärma sig den europeiska lagstiftningen misslyckas omdefiniera medborgarens roll som korkad och utsatt för IT-system, till delaktig och inflytelserik.

Läs mer:

SOU 2015:39, Myndighetsdatalag (08.04.2015):

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

* ** *** **** ***** ****** ******* ****** ***** **** *** ** *

Saknas det något dataskyddsrelaterat vi borde ha med? Kontakta oss på info@dataskydd.net!

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).