Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag

Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag

Förra året, då utredningen med lagar som kompletterar Brottsdatalag (SOU 2017:74) släpptes, delade regeringskansliet upp remisstiden i två: en första del, bestående av alla förslag som inte rörde Säkerhetspolisen, vars dödslinje var den 24 november. Och en andra del, som bara rörde Säkerhetspolisens datalag, vars dödslinje var 8 januari 2018. Dataskydd.net har svarat på bägge.

Säkerhetspolisens datalag lider av ett specifikt problem som skiljer sig från de problem som drabbar andra brottsbekämpande myndigheters datalagar, men som är gemensamt med sådana problem man påträffar i personuppgiftsreglering i och kring Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Begreppen nationell säkerhet, rikets säkerhet, Sveriges säkerhet och allmän säkerhet är dåligt definierade och i hög utsträckning amöbiska: de äter upp nya frågeställningar hela tiden, och kan växa godtyckligt och omfatta vad som helst, så länge staten - eller den statliga säkerhetsmyndigheten - tror att den trivs bäst med att kunna hemlighålla, kartlägga eller kränka mänskliga rättigheter på det nya frågeområdet.

Vi riktar också kritik mot vad vi antar är en brist på ärlighet från regeringen och dess myndigheter kring orsaken till de svaga reglerna för dataskydd på säkerhetsområdet. En rapport från franska högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d'Etat) utgiven 2014 gör det tydligt att övervakningsregler riktade mot den egna befolkningen i Frankrike snarare har att göra med att förse de franska säkerhetstjänsterna med bytesmaterial för deras interaktioner med utländska säkerhetstjänster, än något egentligt effektivitetshöjande objektiv i den inhemska verksamheten. Den extrema bevistorkan som råder på att uppgiftsinsamlingen har några konkreta effekter föranleder misstanken att Sverige, i likhet med Frankrike, drivs av liknande motiv. Då borde det framgå.

Läs mer:

Dataskydd.net, Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag (08.01.2018):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201774_sakerhetspolisensdat...

SOU 2017:74 om lagar och förordningar som kompletterar brottsdatalag (SOU 2017:29):

www.regeringen.se/4a82bc/contentassets/48e135d76e874e1fa7ba760c2d933fc0/...

Dataskydd.net, Remissyttrande över SOU 2017:74 om lagar och
förordningar som kompletterar brottsdatalag (SOU 2017:29) (24.11.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201774_remissyttrande_datas...

Dataskydd.net, Remissyttrande över SOU 2017:29 Brottsdatalag (11.07.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201729_remissyttrande_datas...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).